60+ Yaş Üniversitesi Çalışma Grubu

60+ Yaş Üniversitesi Çalışma Grubu

Konusu: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde 60+ yaş grubu için bölüm açtırmak için kamuoyu oluşturmak. Bunun için yerel yönetim, üniversite ve sivil toplumu bir araya getirmek.

Bir yaşam boyu süren öğrenme ve gelişme sürecinin yaşlılıkta da devam ettiği düşüncesinin benimsetmek.

Amacı: Ömür boyu öğrenme

Sağlıklı, aktif ve başarılı bir yapılanma

Bilginin yaşlılığa katkıları

Gereksinim ve ilgi alanı odalı bir eğitim

Bağımsız ve katılımcı yaşlılar topluluğu oluşturmak adına ÇOMÜ’de bir 60+ yaş bölümüm açılmasını sağlamak.

Hedefleri: Ömür boyu öğrenmeyi aktif ve sağlıklı bir yaşam gereksinim ve ilgi odaklı bilgiye dayalı bir eğitimle 60 yaş üstündeki kişilere de sağlayarak kentimizde bağımsız ve katılımcı yaşlılar grubu oluşturmak.

Yapılacak Faaliyetler: Kentimizde yaşayan yaşlı gruplarıyla üniversite ve yerel yönetimle iletişime geçip işbirliği yapmak yaşlılıkta da üretici ve katılımcı olunabileceğini gösterir etkinlikler gerçekleştirmek. Söyleşi, çalıştay ve sempozyumlar düzenlemek.

İşbirliği yapılan kurumlar: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Kent Konseyi, Çanakkale Belediyesi Altın Yıllar Yaşam Merkezi

Kolaylaştırıcısı: Nedret Demirci