Akıllı Kent Çalışma Grubu

Kolaylaştırıcısı: Necmettin Çalışkan