Çanakkale Anayasa Çalışma Grubu

Konusu: Ülke gündeminde yer alan “Yeni Anayasa” konusunda kentimizde geniş kitlelere anayasa konusunu tartıştırmaktır. Anayasanın önemi, hangi koşullarda anayasa hazırlanır, nasıl bir anayasa gibi başlıklarda toplumda anayasa konusunda farkındalık yaratmaktır.

Amacı; Gündemde olan Anayasa’nın kavramsal olarak neyi ifade ettiğini ve toplumu neden ne kadar ilgilendirdiği ve nasıl etkileyeceğini bilgilendirme kanallarını kullanarak anayasaya karşı bilinçli ve farkında olan toplum bireylerini çoğaltmaktır.

Faaliyetler; Toplantılar, Çalıştaylar, Yayınlar hazırlamak.

İşbirliği yapılan kurumlar; Baro, Siyasi Partiler, Sendikalar, Meslek odaları, belediye, üniversite ve ilgili STK’lar.

Kolaylaştırıcı: N. Ali Hacıalioğlu