Geleneksel Çanakkale Seramikleri Çalışma Grubu

IMG_5929

Geleneksel Çanakkale Seramikleri Çalışma Grubu

Konusu: Çanakkale Seramikleri

Amacı:

  • Çanakkale Seramikleri ile ilgili, literatürlerin taranarak orijinallerinin çıkartılması, üretim malzemelerinin tespit edilmesi ve yeni yorumlar katarak yeniden üretilmelerinin teşvik edilmesi
  • Yeni üretilen ürünlerin kentli ile buluşmalarının sağlanması
  • Bu yolla ürünlerin ticarileştirilmesi
  • Çanakkale Seramiklerinin dağılımının araştırılması

Hedefleri:

-Çanakkale il merkezinde üretim faaliyetlerini sürdüren seramik,cam,çini atölyelerine ulaşılması. -Üretilen ürünlerin görünür kılınması ve ulaşılabilir olmasının sağlanması. -Ürünlerin ekonomik değer kazanması.

-Geleneksel Çanakkale Seramikleri ile ilgili literatürlerin derlenip toparlanması ve Seramik Müzesi’nde araştırma kitaplığı oluşturulması.

Yapılacak faaliyetler:

-Bu atölyelerle ve ürünleri ile ilgili tanıtım broşürü hazırlanması.Bu broşürlerin ilgili yerlere ulaştırılması.

-Amaca yönelik olarak kapsamlı karma bir sergi düzenlenmesi. -Sergi katalogu hazırlanması ve basılması.

-Çanakkale ve yöresinde yaşayan ve geleneksel Çanakkale Seramikleri üretmiş yada hala üretmeye devam eden ustalarla sözlü tarih çalışmaları yapması.

-Çanakkale Belediyesi’nin yurt içi ve yurt dışındaki kardeş kentlerine sergilerin taşınması.

-” Çanakkale’de,Geleneksel Çanakkale Seramikleri” konulu seminerler düzenlenmesi.(Bingül Başarır,Mustafa Tunçalp,Güngör Gürer,Tüzün Kızılcam).

-Takvim basılması.

-Her yıl kordonda atölyelerin işlerini sergileyecekleri tezgah açılması.

-Bilgisayar ortamında bülten hazırlanması.

-Seramik şöleni düzenlenmesi için alt yapı hazırlıkları yapılması.

Faaliyet tarihleri:

-2016 yılı içerisinde broşür hazırlanması.

-2016 yılı Ocak-Şubat Ayında kapsamlı bir sergi düzenlenmesi.

-2016 yılı Mayıs Ayı’nda sergi kataloğu basılması

-2016 yılı Ekim Ayı’nda seminer düzenlenmesi

-2016 yılı içerisinde serginin yurt içi ve yurt dışında açılması

İşbirliği Yapılan Kurumlar

-Çanakkale Belediyesi

-Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

-Seramik Müzesi

-Kent Müzesi ve Arşivi

-İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Çalışma Grubu Kolaylaştırıcısı: Sinem Kınay