Çocuk Kalbi Engel Tanımaz Faaliyet Raporunu İzleme Çalışma Grubu

Çocuk Kalbi Engel Tanımaz Faaliye Raporunu İzleme Çalışma Grubu

Konusu : Çanakkale Kent Konseyi Engelli Meclisi tarafından oluşturulan “ Çocuk Kalbi Engel Tanımaz” Çalışma grubu tarafından çocukların engelli yaşıtlarına yaklaşımlarını ve onlara yönelik yaklaşımlarını ortaya çıkaran “ Çocuk Kalbi Engel Tanımaz” raporunun Sonuç ve Önerilerinin uygulanmasını sağlamak..

Amaç: Çalışma Grubu tarafından hazırlanan sonuç ve öneriler kısmının uygulanabilirliğinin sağlanması

Faaliyetler:

  • Normal gelişim gösteren bireylerin özel gereksinimli akranlarına yönelik olumsuz tutum ve davranışlarının anlaşılması için daha fazla çalışma yapılması ve planlaması
  • Raporda belirlenen olumsuzlukların giderilmesine yönelik projeler üretilmesi
  • Normal gelişim gösteren öğrenciler ile özel gereksinimli öğrenciler arasındaki etkileşim ve işbirliğinin arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmek
  • Özel çocukların katılabilecekleri empati çalışmaları gerçekleştirmek
  • Ailelere yönelik engellilik konusunda eğitimler gerçekleştirmek ..
  • Sonuç raporu çıktısında belirtilen çalışmaların planlaması

İşbirliği yapılacak kuruluşlar: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Çanakkale Belediyesi, Sağlık İl Müdürlüğü ve Engellilere yönelik çalışma yapan sivil toplum kuruluşları

Kolaylaştırıcı: Reyhan Gün