İyilik Peşinde Çalışma Grubu

İyilik Peşinde Çalışma Grubu

Konu: Kentimizin iyiliğine dokunabilecek tarzda yardım çalışmaları düzenlemek, Kent Konseyinin ve çalışmalarının bilinirliğini arttırmak.

Amaç: Kent yararına dokunacak çalışmalar yürütmek.

Faaliyetler: Plastik kapak toplama kampanyası, sosyal yardım çalışmaları,

İşbirliği yapılacak kuruluşlar; Çanakkale Valiliği, Çanakkale Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ÇOMÜ, GENÇBANK, Koza Gençlik Derneği, Toplum Gönüllüleri Vakfı, TOFD

Kolaylaştırıcı: Kübra Atasoy