Kadının İnsan Hakları Eğitimi Çalışma Grubu

esenler-mahalle-meclisi-toplantisi

Konusu : Türkiye’de Kadınların daha da güçlenmek için ihtiyaç duyduklarını dile getirdikleri bilgiler temelinde hazırlanmış Kadının insan Hakları Eğitim programının mahalle meclislerinde ve Çanakkale Belediyesi Sosyal Yaşam Evlerinde uygulanmasını sağlamak.

Çalışma Grubunun Amacı: Yerelde Kadınların sosyal yaşama aktif katılımının sağlanması, Kadınları ilgilendiren yasalar hakkında bilgilendirme, Kadınların kendilerini ifade edebilmelerini sağlama, Kadınlar arasındaki dayanışmayı, ortak çalışmayı arttırmak. Kadına yönelik çalışma yapan kamu kurum ve kuruluşları ile  ortak çalışmalar gerçekleştirmek (ASPİM, Çanakkale Belediyesi, ÇOMÜ, İl Emniyet Müdürlüğü, ŞÖNİM vb..)

Kadının İnsan Hakları Eğitimi Programı’nın temel amaçları şöyle sıralanabilir:

  • Kadınları, kadının insan hakları ve bu haklarla ile ilgili ulusal yasalar ve evrensel normlar konusunda bilgilendirmek,
  • Kadınların eşit vatandaşlar olarak haklarından haberdar olmalarını sağlamak,
  • Kadınları, kadının insan haklarının ihlali durumlarında toplumun ve devletin bu haklara daha saygılı olmasını sağlamak ve çözümler geliştirmek için toplumsal eyleme teşvik etmek,
  • Kadınların günlük yaşamda yasal haklarının korunmasını ve uygulanmasını desteklemek,
  • Kadınları, geleneklerin, göreneklerin yani “sözlü yasalar”ın insan haklarını nasıl kısıtladığı veya bu hakları ihlal ettiği konusunda bilinçlendirmek,
  • Bu geleneklerin, yazılı ve yazılmamış yasaların değiştirilmesi için kadınların tartışmalara katılmaları ve eylem planları oluşturabilmeleri için gerekli temelleri hazırlamak,
  • Kadınların dayanışma içinde sorunlarını tartışabilme ve yaşam deneyimlerini paylaşabilmeleri için güvenli bir ortam yaratmak,
  • Kadınların kendilerini yerel ve ulusal düzeyde toplumsal değişim için aktif bireyler olarak görebilmelerini sağlamak,
  • Kadınlara tanımladıkları sorunları çözmek ve gereksinimlerini karşılamak için seferber olmalarına yardım edecek kişisel ve kolektif tabanda örgütlenme becerilerini geliştirme fırsatı sağlamak,
  • Kadınlar arasında gelişen tabanda örgütlenmelere destek sağlamak

Kolaylaştırıcı : Keziban Buldu