Kent Konseyi Tanıtım (Vizyon, misyon)

ÇANAKKALE KENT KONSEYİ

2004 Eylül ayında kurulan Çanakkale Kent Konseyi, T.C. İçişleri Bakanlığı’nın yönetmelikte yaptığı son değişikliği uygulamak üzere, 30 Eylül 2009 tarihinde yapmış olduğu Genel Kurul’la Yönetmeliğe uygun olarak organlarının yeniden seçimini ve gereken düzenlemeleri yapmıştır.

Kent Konseyi Başkanının dışında genel kurulda seçilen dokuz üyeli Yürütme Kurulu vardır.

Çanakkale Kent Konseyinin  Kadın Meclisi, Engelliler Meclisi, Çevre Meclisi, Spor Meclisi, Kültür ve Sanat Meclisi ve Fevzipaşa, Cevatpaşa, Esenler, NamıkKemal, Barbaros, İsmetpaşa Mahalle Meclisleri vardır.

Kadın Meclisi, Engelliler Meclisi, Çevre Meclisi, Spor Meclisi, Kültür ve Sanat Meclisi başkanları da yönetmelik gereği Yürütme Kurulu’nun doğal üyeleridir. Yürütme Kurulu her hafta toplanmaktadır.

Kent Konseyi Genel Kurulu Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda dört kez toplanmaktadır. Ayrıca olağanüstü toplantılar da yapmaktadır.

Genel Kurul’da onaylanan bir yönergeyle Kent Konseyinin çalışma kuralları, harcama usulleri, çalışma gruplarının ve meclislerin kuruluş ve çalışma kuralları belirlenmiştir.

Genel Kurul toplantılarına Yönetmelikle belirlenmiş temsilcilerin yanı sıra, herkes katılabilmekte, gündemle ilgili görüşlerini belirtebilmektedir.

Görüşmelerde genellikle tartışarak karar alan Konsey’de, oylamanın zorunlu olduğu hallerde ve seçimlerde, yalnızca temsilci olarak katılan üyeler oy kullanabilmektedir.

Kent Konseyi; kentle ilgili herhangi bir alanda/konuda çalışma yapmak, proje gerçekleştirmek isteyen bireylerin oluşturduğu Çalışma Gruplarına bütçe, mekân, araç gereç, malzeme gibi imkânlar sağlamaktadır.

Çanakkale Kent Konseyi’nin ofisinde meclisler, çalışma grupları ve proje işleri sekreterleri ile büro işleri sekreteri görev yapmaktadır.

Çanakkale Kent Konseyi UCLG-MEWA (Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı) üyesidir.

 

ÇANAKKALE KENT KONSEYİ VİZYONU

Sivil toplumu güçlü bir kentin, ulusal ve uluslar arası diyaloğa açık ve ortak iş yapma kültürüne sahip özerk bir kent konseyi olarak; üniversite, belediye ve valiliğin desteğini de alarak; katılımcı ve müzakereci demokrasi ilkesi temelinde, kentlilerin kentin karar süreçlerinde aktif rol almasını sağlayarak; kent vizyonunu gerçekleştirebilmek için çalışır.

 

ÇANAKKALE KENT KONSEYİ MİSYONU

Çanakkale Kent Konseyi olarak; kentlilerin, kent vizyonunu en etkin şekilde gerçekleştirebilmesini kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Bunun için mekân ve insan kaynaklarımızı niteliksel olarak arttırarak, Meclislerimizin ve Çalışma Gruplarımızın işlerini kolaylaştırarak, kentlilerin karar süreçlerine dahil ederek, siyaset üstü çalışma etiğimizi koruyarak, başta bütçe kaynakları olmak üzere tüm hizmetlerimizde eşitliği ve katılımcılığı gözeterek, karar süreçlerinin demokratikleştirilmesini görev biliyoruz.