Marina Çalışma Grubu

Marina Çalışma Grubu Konusu; Marina- Yat Limanının çevresiyle birlikte düzenlenmesi

Amacı; Marina ve Mendirekte kentlinin en üst düzeyde yararlanması

Hedefleri; Mendirek ve Marina bölgesinde deniz, kıyı, (mendirek ve diğer fiziki aydınlatma güvenlik vb.) durumları düzenlemek.

Yapılacak Faaliyetler; Mevcut Durum tespiti

          Öneriler oluşturmak

          Rapor hazırlamak

İşbirliği Yapılan Kurumlar; Belediye, Üniversite, Emniyet, UEDAŞ, Valilik

 Kolaylaştırıcısı : Mehmet Karagöz