Çanakkale’de Sanat Sokağı Oluşturma Çalışma Grubu

IMG_6031

Çanakkale’de Sanat Sokağı Oluşturma Çalışma Grubu

Konusu: Sanat ve Sanatçı potansiyeli her geçen gün gelişen Çanakkale’de eksikliği hissedilen bir sanat sokağı oluşturulması için araştırma yapılması ve yerel yönetime öneriler oluşturulması

Amacı:

 • Sanatı, kapalı ve az sayıda kişinin izleyebildiği ortamlardan çıkartarak daha geniş kitlelerle buluşturmak
 • Çanakkale’nin bir sanat kenti olmasına katkıda bulunmak.
 • Resim, Müzik, Heykel ve seramik gibi sanatların gelişmesine destek olmak
 • Amatör ve profesyonel sanatçıların halka açık alanlarda yapıtlar oluşturulması için uygun bir ortam oluşturmak

 

Çalışma Grubu Kolaylaştırıcısı: Asude Bayram

 

Çanakkale Kent Konseyi Kültür Sanat Meclisi Sanat Sokağı Çalışma Grubu Sanatçılar Buluşması Raporu

1.Toplantı 17 Ekim 2015 tarihinde saat 14.00’te Türkan Saylan Sosyal tesislerinde yapıldı. Toplantıya 60 sanatçı ve tasarımcı katılmıştır.

2.Toplantıda, Çanakkale’de sanatçıların yaşadığı sıkıntılar, bunların çözüm yolları ve sanat sokağı kurulması düşüncesi tartışılmıştır.

3.Söz alan katılımcılar aşağıdaki görüşleri dile getirdiler:

 • Sanat sokağı projesi genel anlamda olumlu bir girişim olarak değerlendirilebilirse de sonuçları açısından istenmeyen durumlar yaratabilir.
 • Sanat sokağı yerine tüm ihtiyaçlara yanıt verebilecek bir kültür ve sanat merkezi daha doğru bir karar olabilir.
 • Sanat bir sokağa ya da kapalı alana sığdırılmamalı ayrı
 • Kültür Sanat Meclisi önceliğini gençlerde sanat bilinci yaratmaya yö Bilinçli bir sanat izleyicisi olmadığı sürece sanatın alıcısı da olmayacaktır.
 • Kültür Sanat Meclisi Troya Festivali ve bienallerin daha nitelikli olması ve Aynalı Çarşı’daki ürünlerin sanat değeri taşıyanlardan oluşması için de çaba harcamalıdı
 • Sanat ürünlerinin satışında galerilerin daha aktif rol oynaması Daha çok satış işlevi verilmiş galeriler oluşturulabilir.
 • Var olan sergi salonları gerek kapasite gerekse de donanım açısından çok büyük eksikliklere sahip. Bu eksikliklerin giderilmesi, sanatçılara kolaylık sağlanması açısından özellikle yerel yönetim ve valiliğe görevler düş
 • Sanat mekanları daha profesyonelce yönetilmeli, gerekirse kurullar oluşturulmalıdı
 1. Toplantı sonrasında bir araya gelen Kültür Sanat Meclisi yönetim kurulu gelen önerileri değerlendirerek şu sonuca varmıştır:

Sanat sokağı talebi yerine yeni yapılan belediye binasında planlanan Kültür Sanat Merkezi’nin güncel ihtiyaçları karşılayacak nitelikte düzenlenmesi için çalışmak daha doğru ve ulaşılabilir bir hedef olarak görülmektedir.

Bu doğrultuda çalışma grubunun adı da Sanat Merkezi Çalışma Grubu olarak değiştirilmesinin yürütme kurulu toplantısında görüşülmesi teklif edilmiştir.

Sanat Sokağı Çalışma Grubu Kolaylaştırıcısı Asude Bayram