Seçmen Beyannamesi İzleme Çalışma Grubu

Neden Çanakkale Kenti Seçmen Beyannamesi: “Geleceğin kentlerinin yaşanabilir, uyumlu, güzel ve sağlıklı olabilmesi için gerekli kararların bugünden verilmesi gerektiğini bilerek; kentli haklarını koruyarak en iyi yaşam koşullarını sağlayan; halka daha iyi bir yaşam biçimi sunan, birçok sektör ve aktiviteyi bir arada uyum içinde barındıran bir Çanakkale beklentimizin, kentliler olarak yerel yönetime aday olacaklara bildirilmesidir.

Çanakkale Kenti Seçmen Beyannamesi kentin tüm sorunlarını listeleme ve onlara çözüm bulma iddiasında ve işlevinde değildir. Bu “beyanname” Çanakkale Belediye Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi olacak tüm adayların hem seçim öncesi çalışmalarında hem de seçildikten sonraki çalışmalarında temel alabileceği ve kentlilerin bu prensipler çerçevesinde uygulamaları takip ederek denetleyebileceği bir “belge” niteliğindedir.

Yerel Yönetim için başkanlık veya meclisi üyeliğine aday olacaklardan; 14 başlıkta sıraladığımız bütün hak, özgürlük, fırsat ve olanakların bütün bireylere; cinsiyet, yaş, köken, inanç, sosyal ve ekonomik durum ve politik ayrım gözetmeden, eşit olarak sağlanmasının ve uygulanmasının mutlaka istiyoruz.

Seçmen Beyannamesi İzleme Çalışma Grubu

Kolaylaştırıcı: Engin Balıkçı

Akın Baran, Ali Hacıalioğlu, Başol Özyayla,Cevat İnce,Emir Cilasın, Gülay Sarışen, Leyla Yavuz, Hasan Temel Turhanlı, Hasan Türkoğlu, Hayrettin Pişkin, İncilay Karadeniz, İrfan Güz, İsmail Erten, Prof. Dr. Murat Türkeş, Münire Yılmaz, Özlem Ergun Açanal, Saim Yavuz, Serpil Bayer, Sevgi Uluşal, Prof.Dr.Telat Koç.

Katkı verenler: Ali Çalıdağ, Ahmet Uysal, Bahattin Hamarat, Bilge Şimşek, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Çağlar Berkit, Çanakkale Belediyesi, Didem Gürdoğan, Duygu Doğan, Ekrem Gürel, Erdinç Uslan, Esin Akyüz, Fergün Tankuş, Feyyaz Atlı, Fikret Demir, Güven Demirsar, Prof.Dr.Hüseyin Erkul, İsmail Tumay, Mehmet Çetin Ersan, Mesut Ertuğrul, Nazmiye Gök, Ragıp Duran, Saadet Kurt, Salih Yağız, Seyhan Boztepe, Soner Aydın,Ülfettin Yalın.

Çanakkale Kenti Seçmen Beyannamesi 13.06.2013 tarihli Çanakkale Kent Konseyi Genel Kurulu’nda görüşülmüş ve onaylanmıştır.

Çanakkale Kenti Seçmen Beyannamesi, Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısında görüşülmüştür.

Çanakkale Kenti Seçmen Beyannamesi 13 Eylül Cuma günü Cumhuriyet Meydanında düzenlenen Çanakkale Kent Konseyi Genel Kurulu’nda tüm Çanakkale’ye tanıtılmıştır.

Dernekler, vakıflar, sendikalar, odalar gibi kurum ve kuruluşlar ile apartman ve site sakinlerine bilgilendirme ve paylaşım toplantıları yapıldı.

30 Mart 2014 Yerel Yönetim seçimlerinde adaylara verildi. adaylar seçildikleri taktirde bu beyannameye uyacaklarını taahhüt ettiler.

Çanakkale kent Konseyi Seçmen Beyannamesi izleme ve değerlendirme çalışmaları…

Çanakkale Belediyesi faaliyetleri izlenerek rapor halinde kentliye belirli periyotlarda duyurulacaktır.

“Çanakkale Kenti Seçmen Beyannamesi”ne ulaşmak için tıklayınız.