Şehir İçi Toplu Taşıma Ulaşım Sorunları Çalışma Gurubu

Konusu: Kent içi ulaşım 

Amacı: Çanakkale merkezde kent içi ulaşımla ilgili her türlü sorunun tespiti. Sorunlarla ilgili kent planlamasına yönelik bütüncül ulaşım planları önerileri geliştirmek, bunun için ilgili kurum ve kuruluşlar ve uzman kuruluş ve kişilerle çalışma ortamı oluşturmak. Kentlilerin ulaşım konusunda sorunların ve çözümlerin farkında olmasını sağlamak. Kentin sürdürülebilir ulaşım planlarına katkı sağlamak. 

İşbirliği Yapılacak Kurumlar: Çanakkale Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü, ÇOMÜ, STK’lar, Esnaf Odaları, Şehir Plancıları Odası ve ilgili kişi ve kurumlar. 

Kolaylaştırıcı: Hikmet Kuru