Çanakkale Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu

Çanakkale Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu
11/12/2023 · Haberler

Çanakkale Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu, Çanakkale Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlediği etkinlikle sahipli ve sahipsiz hayvanlarla ilgili çeşitli konuları ele aldı. 7 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşen panele, STK temsilcileri, ÇOMÜ öğrenci toplulukları temsilcileri, ve hayvan koruma gönüllüleri katıldı. Panelde, hayvan hakları, sahipli/sahipsiz hayvanların sorumluluk sınırları, sokak hayvanlarının beslenmesi ve su ihtiyacı, hayvanseverlik, gönüllü hayvanseverlik, kısırlaştırmanın önemi gibi konular ele alındı.

Moderatörlüğünü ÇASEMDER Yönetim Kurulu Başkanı ve Çanakkale Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu Kolaylaştırıcısı Ulviye Çalıdağ'ın yaptığı panele Çanakkale Belediyesi Veteriner İşleri Müdür Vekili Veteriner Hekim Görkem Bakır ile Çanakkale Veteriner Hekimler Odası Genel Sekreteri Veteriner Hekim Hakan Bozkurt konuşmacı olarak katıldı. Panelde, Veteriner Hekim Hakan Bozkurt Veteriner Hekimler Odası kararları ve sokak hayvanlarının tedavi ve beslenmelerine dair bilgiler paylaştı. Veteriner Hekim Görkem Bakır ise Çanakkale Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün faaliyetleri hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Panel, sahipli ve sahipsiz hayvanların yaşamları, kurumların hayvanlar açısından taşıdığı sorumluluk sınırları, sokak hayvanlarının temel ihtiyaçları, hayvan haklarına saygılı politikalar ve gönüllü hayvan severlik konularında detaylı bilgiler içeriyordu.

Panelin sonunda, ÇASEMDER Yönetim Kurulu Başkanı Ülviye Çalıdağ moderatörlüğünde bir soru-cevap bölümü gerçekleştirildi. Katılımcılar, etkileşimli bir ortamda sorularını sorma ve uzmanlardan doğrudan bilgi alma fırsatı buldular. Çanakkale Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu'nun düzenlediği etkinlik, hayvan haklarına duyarlılığın artmasına katkı sağlayarak, toplum genelinde bilinç oluşturmayı amaçlayan başarılı bir girişim olarak öne çıktı. Etkinlik, hayvanseverler ve ilgili paydaşlar arasında oluşturulan bir platformla gelecekte benzer etkinliklere zemin hazırlama hedefini taşıyor.

ÜST