Değerlerimiz Çalışma Grubu

Değerlerimiz Çalışma Grubu

Konusu: Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerler. 

Amacı: Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek. Bir tarih, kültür ve doğal değerler kenti olan Çanakkale’nin, bu değerlerini koruyup, geliştirmek ve gelecek kuşaklarına da aktarılmasını sağlamak. Bunun için ilgili bütün kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışma yapmak ve bir koordinasyon merkezi oluşturulmasına katkı sağlamak. 

İşbirliği Yapılacak Kurumlar: Çanakkale Belediyesi, Çanakkale Valiliği, Kültür ve Turizm Md., Çevre ve Şehircilik Md., Milli Eğitim Md.,  Müzeler,  Mimarlar Odası, ÇOMÜ, ÇTSO,STK’lar, Esnaf Odaları, 

Kolaylaştırıcı:  Ali Aydın Çalıdağ