Kente Yönelik Stratejik Planların İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Çalışma Grubu

Konusu : Yerel yönetimlerin (Valilik, Belediye) yönetim aracı olan stratejik planlamalar, yerelleşme ve yapılaşma konularında kentleşme ve imar için merkezde düzenleyici olarak hazırlanan stratejik eylem planlarının uygulanabilirliğinin incelenmesi ve takip edilmesi.

Amacı: Yerel yönetimler tarafından kentin gelişimine yönelik hazırlanan stratejik planların belirlenen temel ilkeler çerçevesinde incelenerek kentli ile paylaşılması.(Valilik, Belediye)

Temel İlkeler

 • Yerelde hazırlanan mevcut stratejik planların incelenmesi
 • Kurumların stratejik planları doğrultusunda orta ve uzun vadede amaçlarının tespit edilmesi
 • Temel İlke ve Politikalarının ve hedef ve önceliklerinin tespiti
 • Belirlenen hedef ve önceliklere ulaşabilmek için yol ve yöntemlerin incelenmesi
 • Mevcut kaynakların etkin kullanımı
 • Bütçeler arasındaki ilişkileri

Faaliyetler:

 • Öncelikli olarak Çanakkale Valiliği ve Çanakkale Belediyesi Strateji Birimleri ile görüşülmesi ve planlama süreci içerisinde katılımcılık sürecinin tespit edilmesi
 • Kurumlardan edinilen stratejik planların konu başlıkları ( Altyapı- Çevre – Sosyal Çalışmalar, Kültür, Dezavantajlı Gruplar, Ulaşım vb) belirlenmesi
 • İşbirliği yapılacak kamu kurum ve kuruluşlarının ve sivil toplum kuruluşlarının belirlenmesi
 • Çalışma grubu tarafından belirlenen konu başlıkları çerçevesinde odak grup çalışmaları gerçekleştirmek
 • Toplumda konu ile ilgili farkındalık oluşturmak (Stratejik planların hazırlama sürecine katılımı arttırmak )

Kolaylaştırıcı: Salih Aslan

Üyeler: Hikmet Kuru, Mehmet Yıldırım

İletişim Bilgileri: Salih Aslan