TOPLANTINIZ VAR! GENEL KURUL’A DAVETLİSİNİZ

TOPLANTINIZ VAR! GENEL KURUL’A DAVETLİSİNİZ
23/05/2024 · Duyurular

TOPLANTINIZ VAR! GENEL KURUL’A DAVETLİSİNİZ

Tarih: 13 Haziran 2024 (Perşembe)
Saat: 16.00
Yer: Belediye Çalışanları Eğitim, Sosyal Tesis ve Rekreasyon Alanı
ERCAN ADSIZ TOPLANTI SALONU

GÜNDEM
1. Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
2. Faaliyet Raporu ve Bütçe Bilgilendirmesi
3. Çalışma Grubu Raporlarının Görüşülmesi ve Oylaması
- Spor Müzesi Çalışma Grubu Raporu
- Kentsel Yaşamı İyileştirme Çalışma Grubu “Yaşam Kalitesi Anketi” ve Raporu
4. Çalışma Gruplarının Tanıtımı
- 2040 Çanakkale Çalışma Grubu
5. Görüş ve Öneriler
6. Kapanış

DUYURU
İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 27 Haziran 2024 tarihinde aynı yer, saat ve gündem ile yapılacaktır.

ÜST