Atikhisar Su Havzası içinde yapılacak Maden faaliyetlerine karşıyız.

Atikhisar Su Havzası içinde yapılacak Maden faaliyetlerine karşıyız.
30/03/2022 · Haberler

Koza Madencilik Şirketinin Atikhisar Su Havzası içinde yapacağı faaliyetlerin "Doğal Çevreyi" olumsuz etkilemesinden dolayı bu projeye ve burada bulunan diğer yedi madencilik şirketinin faaliyetlerine karşıyız.
Karşı olma sebeplerimiz, ÇED Raporu'nun bilimsel verilerden uzak olmasıdır.
Buna göre:
1-Maden çıkarma faaliyeti içinde, çevrede oluşacak toz bulutları, kayaçlardan gelecek olan asbest, eriyonit, zeolit, merdonit gibi kanser yapıcı kayaların havaya karışmasıyla Alzheimer, ms, demans hastalıklarını tetikleyecektir.
2- Bu faaliyetler, Nicola Tesla dalgalarını etkileyerek saarp tesiriyle fay hatlarını tetikleyebilir... Böylece maddi hasarlı ve can kaybına yönelik facialarla sebep olabilir.
3- Kütle değişmesi olacağından manyetik alanlarda değişiklik yayarak tüm canlıların yaşayışını olumsuz etkileyebilir. Alanda, tüm canlılar, risk altına girecektir.
4-Toksikolojik etkiler hesap edilmeden çalışmak istenilmektedir. Yüzey temizliği sonucu ağır metallerin daha derine gitmesi gerçekleşebilir. O zaman Atikhisar Barajı suyu içme suyu olarak kullanılamaz... Yaklaşık iki yüz bin kişi susuz kalabilir...
5-Göçmen kuşların güzergahında olan bu faaliyet, hayatın doğal akışın da olumsuz etkileyecektir. Bu konuda bir çevre faciasına sebep olabilecektir.
6-Burada kesilecek ağaç miktarı ne kadardır. Faaliyet bittiğinde, morfolojik değişiklik eski haline nasıl getirilecektir...
7-Total çevre durum raporuna olumsuz etkileri ne kadar olacaktır? Bir çalışma yapılmış mıdır?
8-Habitatları koruma açısından olumlu teklifleriniz nelerdir? Bu konularda neler yapmayı planlıyorsunuz?
9- Kuracağınız tesisler Zeeman etkisi açısından ne gibi olumsuzluklar oluşturacaktır? Bu konuda bir çalışma yapılmış mıdır?
10-Mera ve doğal çevreye karşı yöre halkının geçim kaynağı hayvancılığa etkileri ne olacaktır?
11- Bu bölgede seyahat edenlerin göz konforunu olumsuz etkileyecek olan madencilik faaliyetinin, bu yöre insanı tarafından geçici iş bulma açısından fayda sağlaması, maden bittikten sonra gelir düzeyi düşen bu çevreden gelip çalışanlarda ruhsal çöküntüler oluşturacaktır. Maden sonrası için insanları mutlu kılacak hangi ekonomik destekleri sağlayacaksınız?
Yukarıda saydığımız gerekçelerden dolayı, şirketinizin bu faaliyetten vaz geçmesini arz ve talep ederiz...
30-03-2022
Bünyamin Nami Tonka
Çanakkale Kent Konseyi
Çevre Meclisi Başkanı
ÜST