Basına ve Kamuoyuna

Basına ve Kamuoyuna
27/06/2022 · Haberler

Kent Konseyleri yönetmeliği 03.07.2005 tarih 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. Maddesine dayanılarak İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır.  08.10.2006 tarih ve 26313 sayılı resmi gazetede yayımlanan Kent Konseyleri yönetmeliğinde 6 Haziran 2009 tarih ve 27250 sayılı Resmi Gazete ile değişiklik yapılmıştır.

Çanakkale Kent Konseyi çalışma yönergesi Kent Konseyi yönetmeliği esas alınarak 10.05.2007 tarihinde Çanakkale Kent Konseyi genel kurulunda kabul edilerek yürürlüğe girmiş; yönetmelik ve yönergeye uygun bir şekilde yürütme kurulu, meclisleri ve çalışma grupları faaliyetlerini sürdürmektedir.

Geçtiğimiz günlerde Kent Konseyi çalışma ofisine bir ziyaret gerçekleştiren Karadeniz Yeni Ufuklar Derneği ve beraberindeki heyet AB tarafından finanse edildiğini belirttikleri CEİDizler hibe programı kapsamında “Güvenli Kentler İçin Daha Çok Eşitlik Daha Çok İzleme” projesi hakkında bilgilendirme yapmışlardır.

Ziyaretin ardından kendi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşım ve kullandıkları ifadeler sonrası açıklama yapma gereği doğmuştur;

Karadeniz Yeni Ufuklar Derneği’nin Instagram hesabından gerçekleştirdikleri paylaşım metninde “Ağustos 2021 tarihinde çalışmalarına başlayan Proje kapsamında Kasım 2021- Ocak 2022 tarihleri arasında Çanakkale ilinin de yer aldığı 124 belediye, kent konseyi, sivil toplum temsilcisine kentsel haklar ve hizmetler alanında cinsiyet eşitliği, hak temelli izleme alanında kapasite güçlendirme eğitimleri verilmişti. 7 ilde gerçekleşen bu eğitimlere Çanakkale ilimizden de yaklaşık 16 kişiden oluşan Kent Konseyi, kamu kurumu, sivil toplum ve belediye temsilcisi katılmıştır. Sonrasında Çanakkale Kent Konseyi bünyesinde Kent Hakları İzleme Platformu kurulmuştu” denilmektedir. Açıklamanın devamında Çanakkale Kent Konseyi sürecin paydaşı olarak gösterilmiştir.

Çanakkale Kent Konseyi’nin yaptığı çalışmaların katılımcılık esas alınarak hangi yöntemlerle ve nasıl gerçekleşeceği yönetmelik ve yönergelerde bellidir. Çanakkale Kent Konseyi çatısı altında metinde adı geçen bir platform da kurulmamıştır. Kent Konseyi çatısı altında bir platform değil çalışma gruplarının kurulabileceğini bizimle işbirliği yaptığını belirten dernek ve ekibine hatırlatır tarafımıza bu yönde çalışma gurubu kuruluşuyla ilgili bir başvuru yapılmadığını kuruluş formu ulaşmadığını belirtiriz.

Çanakkale Kent Konseyi üstte ifade edilen çalışmalara davet edilmemiş kentimizde yapıldığı belirtilen çalışmalarda yer almamış, toplantılara katılmamıştır. Bu ekiple ilk görüşme 16 Haziran 2022 günü kent konseyi ofisinde adı geçen dernek ve beraberindekilerin nezaket ziyaretiyle ve fotoğraf çekimiyle olmuştur. Ziyaret sonrası aynı günün akşamı gerçekleştirilen ve içeriğinin AB projesi kapsamındaki çalışmalarını aktarmaktan ibaret olan toplantıya kent konseyi adına bir temsilcimiz dinleyici olarak katılım sağlamıştır. Geçmişte yaptıklarını belirttikleri çalışmalardan o an haberdar olunmuştur. Sosyal Medyadaki açıklamalarında yapıldığı belirtilen çalışmalarla ilgili herhangi bir iletişim kurulmamasına davet edilmememize rağmen çalışmalarda yer almış gibi Çanakkale Kent Konseyi isminin geçmesini doğru ve etik bulmadığımızı belirtmek isteriz. Çanakkale Kent Konseyi isminin gerçekleştirilen ziyaret dışında sürecin içindeymiş sürecin paydaşıymış gibi gösterilmesinin nedenini ilgililerin açıklayacağını düşünmekteyiz.

Çanakkale Kent Konseyi, AB tarafından finanse edildiği belirtilen CEİDizler hibe programı kapsamında Güvenli Kentler İçin Daha Çok Eşitlik Daha Çok İzleme projesi ile ilgili herhangi bir işbirliği ve çalışma içerisinde yer almamıştır. Açıklamada yer alan ifadeleri gerçeği yansıtmamaktadır. Karadeniz Yeni Ufuklar Derneği, beraberindeki heyet, adı geçen Çanakkale Kent Hakları İzleme Platformu ile bir çalışmamız -işbirliğimiz olmamıştır. Çanakkale Kent Konseyi adının işbirliği ile ilişkilendirilerek ne amaçla kullanıldığının cevabını muhataplarının vermesini rica eder kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Çanakkale Kent Konseyi Yürütme Kurulu

ÜST