1 Ağustos 2014 -1 Ağustos 2020

1 Ağustos 2014 -1 Ağustos 2020
04/08/2020 · Haberler

Kadınlara yönelik şiddet ve Aile içi şiddetin önlenmesi ve bununla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girdi.

İstanbul Sözleşmesi nedir?

Türkiye, Avrupa Konseyi’nin tam üyesidir. Avrupa Konseyince Mayıs 2011’de İstanbul’da imzaya açılan sözleşmeyi ilk imzalayan ülke, Türkiye’dir. 2012’de onaylanmıştır. Sözleşme bugüne kadar 34 ülke tarafından onaylanmıştır. 45 ülke ve Avrupa Birliği tarafından imzalanarak, imzacı ülke sayısı çoğalmaktadır. sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle Türkiye’de 6284 sayılı Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun çıkarılmış, bu kapsamda Türkiye’nin her ilinde Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) kurulmuş Alo 183 hattı devreye sokulmuştur. Sözleşmeye kadın STK’ları dahil olmuş ve katkıda bulunmuştur.

AVRUPA KONSEYİ İSTANBUL SÖZLEŞMESİ, KADINLARA NELER GETİRİYOR?

Kadına yönelik ayrımcılıkla mücadelede uluslararası yeni bir dönem açıldı. Taraf olan ülkeler şiddet gören kadına “Mülteci” statüsüyle sığınma hakkı verebilecek.

Sözleşme kapsamında;

1-Aile içinde veya hanede, mağdur aynı evi paylaşsa da paylaşmasa da eski veya şimdiki eşler veya partnerler arasındaki her türlü fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik şiddet türleri aile içi şiddettir.

2-Namus, herhangi bir şiddet eylemi için mazeret sayılmayacak.

3-Kadına yönelik şiddete, yataklık edenler de ceza alacak.

4-Psikolojik şiddet ve kadın sünneti, yasalarla cezaya bağlanacak.

5-Zorla gerçekleştirilen evlilikler için mağdura, aşırı mali ve idari yük olmaksızın sona erdirilmesi sağlanacak.

6-Özellikle cinsel suç faillerinin tekrar suç işlemesini engelleyen tedavi programlarının oluşturulması için yasal veya diğer tedbirler alınacak.

7-Şiddete uğrayan veya zulümden korkan kadına sözleşmeye taraf olan devletler mülteci statüsüyle sığınma hakkı verebilecek.

8- İstanbul Sözleşmesi cinsiyetin bir şiddet gerekçesi olmasını yasaklıyor.

Çanakkale Kent Konseyi Kadın Meclisi; Kadın ve erkek arasındaki temel eşitliği hedefleyen çalışmalarına devam etmektedir. Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti ortadan kaldırmak üzere bütüncül-ortak bir yaklaşımla kurum ve kuruluşlarla da iş birliğini sürdürecektir. Siyasal, ekonomik, kültürel alanlarda tüm gelişmeleri yakından takip edip Çanakkale kamuoyu ile paylaşılacaktır.

“İstanbul Sözleşmesine Sahip Çıkalım”

Çanakkale Kent Konseyi Kadın Meclisi

ÜST