1 Ağustos 2014'ten - 1 Ağustos 2015'e: İstanbul Sözleşmesi

1 Ağustos 2014'ten - 1 Ağustos 2015'e: İstanbul Sözleşmesi
25/11/2015 · Haberler

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında Kadın Meclisi ve bileşenleri cumhuriyet meydanında bir araya geldiler.

Cumhuriyet Meydanında düzenlene törende konuşma yapan Çanakkale Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Sevgi Uluşal şunları söyledi; “Kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bununla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girdi. Türkiye Avrupa Konseyi'nin tam üyesidir. Avrupa Konseyince 2011 de İstanbul' da imzaya açılan sözleşmeyi ilk imzalayan ülke, Türkiye'dir. Kasım 2011 de parlamentomuzda onaylanmıştır. Sözleşmenin yürürlüğe girmesi için gereken 10 imza, ülkelerin değerlendirme süreci nedeniyle 3 yılda tamamlanmıştır. Türkiye, Arnavutluk, Avusturya, Bosna- Hersek, Danimarka, İtalya, Karadağ, Portekiz, Sırbistan, Andorra'da onaylandı. Fransa ve İsveç'te 1 Kasımda yürürlüğe girmiştir. Kadına yönelik ayrımcılıkla mücadelede uluslararası yeni bir dönem açıldı. 10 Avrupa ülkesi şiddet gören kadına "Mülteci" statüsüyle sığınma hakkı verebilecek.

Sözleşme kapsamında;

  1. Aile içinde veya hanede mağdur aynı evi paylaşsa da paylaşmasa da eski veya şimdiki eşler veya partnerler arasındaki her türlü fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik her türlü şiddet aile içi şiddettir.
  2. Namus, herhangi bir şiddet eylemi için mazeret sayılmayacak.
  3. Kadına yönelik şiddete, yataklık edenler de ceza alacak.
  4. Psikolojik şiddet ve kadın sünneti, yasalarla cezaya bağlanacak.
  5. Zorla gerçekleştirilen evlilikler için mağdura, aşırı mali ve idari yük olmaksızın sona erdirilmesi sağlanacak.
  6. Özellikle cinsel suç faillerinin tekrar suç işlemesini engelleyen tedavi programlarının oluşturulması için yasal veya diğer tedbirler alınacak.
  7. Devlet Radyo ve Televizyonlarında toplumsal cinsiyet eşitliğine dair yayınlar yapılacak.
  8. Eğitimin her düzeyinde, kadın- erkek eşitliği konularında, kadının insan hakları konusunda müfredata eklemeler öngörülmektedir.
  9. Şiddete uğrayan veya zulümden korkan kadına sözleşmeye taraf olan devletler Mülteci Statüsü Sığınma Hakkı verilecektir.

Türkiye'nin ilk imzacısı olduğu ve kadınlara yönelik şiddeti durdurmak için kadınların umut bağladığı Avrupa Konseyi İstanbul sözleşmesi bir yılını doldurdu. Verilere göre beklenen hedefe ulaşılamadı. Sözleşmenin temel yaklaşımı' Toplumsal Cinsiyet Eşitliği " nin sağlanmasıdır. İstanbul Sözleşmesinin yaşamda kadına yönelik şiddetin, cinayetlerin çok azalacağı öngörülüyordu ama hala toplumda cinsiyet eşitliğini yadsıyan zihniyeti görüyoruz.

Tahrik indirimi, zorla evlilikler UNİCEF'in "Şiddet İzleme ve Göstergeleri Kılavuzunda" özellikle aile içi şiddette barışma teklifinin reddedilmesi işlenen birçok cinayetin gerekçesi yapıldı.

Çanakkale Kent Konseyi Kadın Meclisi; kadın ve erkek arasındaki temel eşitliği hedefleyen çalışmalarına devam etmektir. Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti ortadan kaldırmak üzere bütüncül-ortak bir yaklaşımla kurum ve kuruluşlarla da işbirliğini sürdürecektir. Siyasal, ekonomik, kültürel alanlarda tüm gelişmeleri yakından takip edip Çanakkale kamuoyu ile paylaşacaktır.

Sevgi Uluşal

Çanakkale Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı

ÜST