21 Mart tarihi hem ormanın, hem de baharın bayramıdır

21 Mart tarihi hem ormanın, hem de baharın bayramıdır
21/03/2015 · Haberler

Kuzey yarımkürede ilkbaharın başlangıcı sayılan 21 Mart tarihi, aynı zamanda Dünya Ormancılık Günü olarak kutlanmaktadır.

Toprağın uyandığı bugün, bizlere sayısız faydalar sağlayan ormanların değerini bir kez daha hatırlamamızı sağlar. Ormanların korunması, çevremizin ağaçlandırılması hem yurdumuzun, hem de dünyamızın geleceği için çok önemlidir. Yeryüzü ekosistemleri içinde en çeşitli, en dengeli, en düzenli, en istikrarlı ve en sağlıklı ekosistemler orman ekosistemleridir. Orman ekosistemleri kendi kendine yeterli ve bağımsız ekosistemlerdir. Orada yaşayan üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar arasında bir denge vardır.

Çanakkale ve Balıkesir illerinin olduğu kadar Ülkemizin de doğal zenginliği olan Kazdağları 160.000 ha.’ın üzerindeki alanıyla önemli bir orman ekosistemidir. Kazdağları moral bir değer olarak hem Çanakkale hem de Balıkesir Bölgesinin en önemli bileşenidir. Bu alanlarda yapılacak her türlü insan kökenli faaliyet, ekosistem üzerinde baskı oluşturmaktadır.  Endüstriyel hammadde, metalik maden arama ve işletme planlamaları ise Kazdağlarının doğal peyzajına ve biyolojik zenginliğine karşı yapılan en olumsuz yaklaşımlardır. Ne yazık ki insanoğlunun bu tamahkâr tutumu önleyecek tek faktör yine insanoğlunun kendisidir. Karar vericiler; doğal kaynaklarımızın kaybedildiğinde bir daha geri kazanılamayacağını, biyolojik zenginliğin renkleri olan tür çeşitliliğinin hızla azalacağı ve geleceğe miras bırakılabilecek doğal kaynakların yok olabileceğini en kısa sürede anlamalı ve çevreye duyarlı planlamalarda önceliği, doğal değerlerin ve kaynakların korunmasına vermelidirler.

Ormanlar biyolojik çeşitlilik açısından ayrı bir önem ihtiva ederler. Ormanlar, “su havzalarının ve tatlı su kaynaklarının korunmasında, biyolojik çeşitlilik kaynağı ve biyolojik kaynaklara ilişkin zengin depo ve gen kaynağı olmada, fotosentez yoluyla ekolojik süreçleri sürdürmede; yerel, ulusal, bölgesel ve alt bölgesel düzeylerde dengeyi sağlamada yaşamsal öneme sahiptir.” Ormanların korunması çok önemlidir. Hatta sürdürülebilir kalkınmanın sürekliliği, ormanların sürekliliği ile eş anlamlı bir duruma gelmiştir. “Yasama düzeninde süregelen her türden değişme ve gelişme kaçınılmaz olarak ormanları da doğrudan ve dolaylı biçimde etkilemektedir.” Ormanları yok eden birçok sebep vardır. Ne yazık ki kamuoyu ve medya, yangınlar dışındaki ormansızlaşma nedenleriyle ilgilenmemektedir.

Toplumun bu hakkına sahip çıkması ve vatandaşlık görevini yerine getirmesi bireylerin bilincine bağlıdır. 21 Mart Dünya Ormancılık Günlerinin orman sevgisi ve sürdürülebilir yaşama bilincine sahip bireylerin yetiştirilmesine vesile olmasını diliyoruz.

Bir insan tarihi değiştirebiliyorsa, bir ağaç da insan hayatında birçok şeyi değiştirebilir.”

Çanakkale Kent Konseyi Çevre Meclisi

ÜST