“22 MART DÜNYA SU GÜNÜ”

“22 MART DÜNYA SU GÜNÜ”
22/03/2015 · Haberler

Su; renksiz, kokusuz, elde bile tutulamayan şekilsiz bir maddedir, ancak toprakta ve soluduğumuz havada mevcut olan su, yerini başka hiçbir tabii ya da suni maddenin dolduramayacağı bir kaynaktır. Sesiyle huzur, gücüyle enerji veren su; içmek, yiyecek üretmek ve sağlıklı bir hayat için ilk insanlardan günümüze kadar gelen en temel ihtiyaçlardan biri olmuştur.

Suyla buluşmuş toprak, insanoğluna cömertliğini sunmuş, çeşit çeşit meyve, sebzenin yetiştirilebilmesini sağlamıştır. Su; hayat hakkıdır, hayata dairdir, hayatın kendisidir. Gökyüzünü muhteşem bir tablo gibi yedi renge boyayan su, yağmur olup bütün canlılara varlığıyla hayat verir.

Suyla sadece insan nesilleri değil, medeniyetler de gelişmiştir. Tarih adlı defterin yaprakları medeniyetlerin kurulması, gelişmesi ve hatta bazen de yok olmasında suyun çok önemli bir rol oynadığını ve medeniyetlerin hemen hemen hepsinin su kaynaklarının bulunduğu yerlerde kurulduğunu yazmaktadır.

Bildiğimiz gibi; Dünyadaki toplam su miktarı 1 milyar 400 milyon km3 tür. Bu suyun %97,5’i denizlerde ve okyanuslardaki tuzlu sulardan oluşmaktadır. Geriye kalanın yalnızca %3’ü tatlı su kaynağıdır. Bunun da %2,24’ü buzullardadır. Yani şu anda mevcut olan tatlı suyun sadece binde 76’sı çeşitli maksatlar için kullanılabilmektedir.

Görülüyor ki Dünya nüfusunun üçte biri yeterli ve sağlıklı su kaynaklarına sahip değildir. Kullanılabilir suyun dengeli dağıtıldığını da iddia etmek mümkün değildir.

Ve Suyun geleceği, insanlığın geleceğidir.

Yaşam kaynağımız olan suyun korunması için çeşitli etkinliklerde bulunmak ve halkları bilinçlendirmek amacıyla 22 Mart tarihi, 1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda ilan edildiğinden bu yana Dünya Su Günü olarak kutlanmaktadır.

Teklif ilk kez, 1992’de Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde yapılan Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda (UNCED) gündeme getirildi. 1993’ten itibaren katılım her yıl katlanarak arttı; halk, desteklerini göstermek amacıyla gün boyu muslukları açmamaya teşvik edildi. Birleşmiş Milletler ve üye ülkeler bu günü, dünyadaki su kaynakları ile ilgili somut çalışmaları ödüllendirmek ve Birleşmiş Milletler tavsiyelerini uygulamaya ayırmışlardır.

Her yıl Birleşmiş Milletlerin su alanında çalışmalar yapan farklı bir kuruluşu Dünya Su Günü’nde yapılacak uluslararası etkinlikleri destekleyip koordine etmektedir. UN-Water, kurulduğu yıl olan 2003’ten bu yana Dünya Su Günü etkinliklerine öncülük edecek BM kuruluşunu, etkinlik konusunu ve verilecek mesajları belirleme sorumluluğunu üstlenmektedir.

Birleşmiş Milletlere üye ülkelerin dışında, içilebilir su kaynakları ve su yaşamını destekleyen bazı sivil toplum kuruluşları da Dünya Su Günü’nü, çağımızın öncelikli su sorunlarına dikkat çekmek için iyi bir fırsat olarak değerlendirmektedir. Örneğin, Dünya Su Konseyi 1997’den bu yana her üç yılda bir düzenlediği Dünya Su Forumu ile bir hafta boyunca binlerce katılımcıya ulaşmaktadır. Katılımcı kuruluşlar ve Sivil toplum örgütlerinin dikkat çektiği konular arasında, “temiz içme suyuna ulaşma şansı olmayan bir milyar insan” gibi konular yer almaktadır.

Tüm bu faaliyetler herkesin temiz suya ulaşması, israf etmemesi, suyun ve çevrenin kirletilmediği bir dünyada yaşamak içindir.  Dünyada ve Ülkemizde çeşitli etkinliklerle kutlanan ve çocuklarımıza, yetişkinlere anlamlı mesajların verilmeye çalışıldığı bu günde halkımızın da ilgi ve desteği beklenilmektedir. Su Hayattır…

Çanakkale Kent Konseyi Çevre Meclisi

ÜST