23 Mart Dünya Meteoroloji Günü

23 Mart Dünya Meteoroloji Günü
23/03/2015 · Haberler

İnsanoğlu var oluşundan bugüne kadar yaşadığı dünyayı, izleme ve anlama gayreti içinde olmuştur. Özellikle meteorolojik hadiseleri gözlemlemek için çeşitli cihazlar tasarlamıştır. Günümüzde de insan etkinliklerine hayati ölçüde tesir eden hava, iklim ve su konuları ile bunlara bağlı tabii afetlerle yakından ilgilenilmektedir.

Tabii afetlerin risklerinin azaltılması ve erken uyarı sistemlerinin kurulabilmesi için daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır. Tüm bu çalışmaların verimli şekilde yürütülebilmesi ve ülkeler arası politikalar belirlenmesi amacıyla aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ve 186 ülkenin üye olduğu Birleşmiş Milletlerin bir uzmanlık kuruluşu olan Dünya Meteoroloji Teşkilatı (World Meteorological Organisation-WMO) ana sözleşmesi 23 Mart 1950 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu nedenle, her yılın 23 Mart günü "Dünya Meteoroloji Günü" olarak kutlanmaktadır.

İstatistikler göstermektedir ki meteorolojik ve hidrolojik kaynaklı afetler, bütün dünyada çok sayıda insanın ölümüne ve ciddi maddi kayıplara yol açmaktadır. Bu nedenle; hava ve su kaynaklarıyla ilgili bilgiler tarım, ulaştırma, enerji gibi sosyoekonomik faaliyetlerin desteklenmesi için de çok önemlidir.

Bütün insanlığın ve çocuklarımızdan miras aldığımız dünyanın geleceği için geliştirilen gözlem sistemleri can ve mal güvenliğinin sağlanmasına büyük katkıda bulunmaktadır. Bu sistemler sağlık ve refah, kara, deniz ve hava güvenliği, çevresel kalitenin korunması ile küresel iklim değişikliğine uyum çalışmaları açısından da önem taşımaktadır.

Doğru ve güvenilir bilgilerin, yerinde ve zamanında kullanıcılara ulaştırılması için bütün ülkelerde entegre bilgi sistemlerinin oluşturulması gerekmektedir. Tabii afetlerin önlenmesi mümkün değildir belki, ancak yerinde erken uyarılarla yıkıcı tesirleri kontrol altına alınabilir.

Türkiye; iklim değişikliği, çölleşme ve ozon tabakasının incelmesi gibi dünyanın gündeminde bulunan küresel meselelere hem gözlem ve izleme etkinlikleri, hem de ulusal ve uluslararası düzeydeki bilimsel çalışmalarıyla katkıda bulunmaktadır.

Hepimizin yaşadığı ve gördüğü artan olağanüstü hava olayları, fırtınalar, seller ve kuraklıklar, tarımsal verimliliği ve üretim miktarını etkilemekte, bitki ve hayvanlardaki hastalıkların artmasına sebep olmaktadır. Ayrıca deniz seviyesinin yükselmesinin kıyı alanlarında bulunan zengin tarım topraklarının kaybolmasına ve yeraltı suyunun deniz suyu ile karışmasına sebep olacağı; ılıman bölgelerde mevsimlerin uzayacağı, su ürünlerinin miktarı ve dağılımının değişeceği ve özellikle tarımsal üretimde büyük düşüşler olacağı açıklanmaktadır.

Küresel iklim değişikliği konusunda IPCC tarafından son yapılan tahminlere göre, 1990 -2100 yılları arası dönemde, iklim değişimini oluşturan insan kaynaklı etkilere herhangi bir sınırlama getirilmediği takdirde, küresel sıcaklığın 2-4 °C arasında artması öngörülmektedir.  Türkiye ikliminde de küresel değişimlere benzer şekilde bazı değişiklikler gözlenmektedir. Türkiye için gerçekleştirilen bölgesel iklim modeli çalışmalarının neticeleri gelecekte de bu değişikliklerin süreceğini söylemektedir.

Sonuç olarak, Dünyamız üzerindeki bitki ve hayvan türleri sayısındaki hızlı azalış, yaşamın temel kaynağı sulak alanların tahribi, asit yağmurları ve küresel ısınma gibi global sorunların her geçen gün artarak sürdüğünü bilmekteyiz. Bu gerçeklerle karşı karşıya kaldığımız dünyamızda daha sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam ancak doğa koruma konusunda tüm tedbirlerin alındığı, halkın azami derecede bilinçlendiği ve her bireyin doğa korumacı olarak üzerine düşen görevi yaptığı oranda yakalanabilir.

23 Mart günü "Dünya Meteoroloji Günü"’nün doğa korunma, geliştirme ve iyileştirme konularında gösterilecek çabaların arttırılmasına vesile olmasını diliyoruz.
Çanakkale Kent Konseyi Çevre Meclisi

ÜST