“3 Aralık Dünya Engelliler ve Farkındalık günü”

“3 Aralık Dünya Engelliler ve Farkındalık günü”
03/12/2015 · Haberler

3 Aralık Dünya Engelliler ve Farkındalık günü nedeniyle Cumhuriyet Meydanında Atatürk anıtına çelenk sunum töreni gerçekleştirildi. Törene, Çanakkale Kent Konseyi Engelliler Meclisi yürütme kurulu üyelerinin yanı sıra Çanakkale’de bulunan engelli dernekleri katıldı.

Çanakkale Kent Konseyi Engelliler Meclisi yürütme kurulu üyesi Akif Telli yaptığı konuşmada şunları söyledi; “Dünya’da tahminen 1 milyardan fazla, ülkemizde ise yine tahminen 9 milyon dolayında engelli yaşamaktadır. Engelliler sosyal ve siyasi katılımda olduğu kadar ulaşım, istihdam ve eğitim alanlarında da toplumun diğer kesimleriyle eşit koşullara sahip değildir. Toplumsal yaşama katılma hakkının temeli ise istikrarlı demokrasilere, etkin vatandaşlığa ve vatandaşlık bilincine, toplumdaki eşitsizliklerin azaltılmasına dayanmaktadır. Birleşmiş Milletler, 1992 yılında aldığı bir kararla, 3 Aralık tarihini, Dünya Engelliler Günü ilan etmiştir. Böylece iki hedefe erişmek amaçlanmıştır: Birincisi herkes için erişilebilir ve kapsayıcı bir toplumun yararlarına dikkat çekmek. İkinci olarak da engelliliğe ilişkin konularda toplumda farkındalık yaratmak. 1992 yılından bu yana engellilere ve haklarına yönelik olumlu bazı gelişmeler yaşanmıştır. Yine Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilen ve ülkemizin de onayladığı “Engellilerin Hakları Sözleşmesi” bu alanda atılan en önemli adımlardan birisi olmuştur. Ülkemizdeki mevzuat kısmen bu sözleşme hükümleri çerçevesinde yenilenmiştir. Yaşanan bu gelişmeler, bizleri sevindirmektedir. İçinde bulunduğumuz koşullar düşünüldüğünde ihtiyaçlarımız bakımından henüz istediğimiz düzeye ulaşamadığımız da bir gerçekliktir.

Birleşmiş Milletler, 2015 Dünya Engelliler Günü için 3 temel başlığı öne çıkarmaktadır. Bunlar:

1) Kentleri herkes için kapsayıcı ve erişilebilir yapılması,

2) Engellilere ilişkin veri ve istatistiklerin iyileştirilmesi,

3) Toplumda görünmez durumdaki engellilerin koşullarının iyileştirilmesi.

Engelliler diğer alanlarda olduğu gibi eğitimde ‘de hala tam fırsat eşitliğini yakalayamamıştır. Bunda en büyük rol aileye düştüğü gibi o engellinin yaşadığı kentteki tüm kamusal alanda sorumluluk altındadır. Eğitim hayatımızda büyük önem taşıdığı aşikar fakat daha önemlisi engellinin erişebilir olmasıdır. Yıllardır sokaklarda, caddelerde , binalarda , tüm kamusal ve toplumsal alanlarda yaşanan fiziksel yapı bozuklukları ile çevre düzenlemelerindeki eksikliklerin giderilmesi amacıyla çıkartılan 5378 Sayılı engelliler kanununa göre  2005 yılından itibaren 7 yıl artı 2012 yılından itibaren 3 yıl uzatmasıyla 10 yıl geçti peki bu on yılda erişilebilirlikte ne kadar yol  aldık ? buradan millet vekillerine sesleniyorum yasayı TBMM de sizler hazırlıyorsunuz ve sizleri de bizler seçiyoruz lütfen çıkarttığınız yasaları bölgelerinizde uygulanıyor ‘mu takip edin uygulanmayan yasayı rafta tutmanın da bir anlamı yok. Ayrıca Sayın Belediye başkanları sizler engellilerin hizmet alımında en önemli kurumlardan birinin başında olan kişiler olarak yasaları uygulama yükümlülüğünden kaçamazsınız bizler sokakları ve caddeleri düzenli imar izni verilen tüm yapıların engellilere uygun olmasını istiyoruz istemesine de bu verilen hizmetlerin sadece engellilerin kullanımına değil tüm toplum için yaptığınızın farkında mısınız? Engelliler için yapılanlar potansiyel engelliler, yaşlılar ve hamileler içinde olduğu aşikar ha birde şunu ifade etmek gerekir! Benim için yapılanlar benim görüşüm alınmadan yapıldığında da işe yaramaz yarım yamalak ya da gereksiz bir çalışma ortaya çıkıyor. Lütfen artık bu maçın uzatmalarını bir an önce bitirin hiçbir maç on kere uzatmaya gitmeyeceği gibi artık erişilebilirliği de yasal uzatmalar yerine cezai yaptırımlar uygulanmalıdır.   Diğer bir konuda istihdam da hala kamuda ve özel sektörde engelli kotasının doldurulmamış olması yeter artık söyleye söyle dilimizde tüy bitti özel sektörün elaman beğenmemesi kamunun açığını kapatmaması binlerce engelliyi mağdur etmektedir. Tabi birde istihdam edilen engellilerin özellikle özel sektörde engel durumuna uygun olmayan işlerde çalıştırılma arzusu özelde ve kamuda yöneticilerin mobing uygulaması da ayrı bir sorun yaratıyor. Birde bizleri zora sokan duygu taciri istismarcı unsurları da unutmamak gerekir. Maneviyatı hassas toplumumuz engelliye yardım adı altında karşılarına gelene destek vermekte buda gerçek ihtiyaç sahibine ulaşmamaktadır. Çıkar sağlamak amacıyla engelli olmadığı halde engelli ismini kullananlar olduğu gibi maalesef kendi toplumunu hiçe sayarak kendi arkadaşlarından çıkar sağlayanları da lanetlemek isterim. Bu toplum istismara açık bir toplum savunmasız kişilere taciz, gasp ve çıkarcıları engellemek için toplumsal birliktelik şart. Eğer ki engelliye yardım etmek istiyorsanız öncellikle kentinizdeki engelli dernek ve spor kulüpleri ile irtibat kurun kendi şehrinizin kuruluşu olmayanlara yardım etmeyin aksi halde yaptığınız yardımların boşa gideceğinden emin olun. Sorunlarımıza kısa kısa değinirken umarım sizleri sıkmadım fakat siz farkında olmazsanız toplumun hiçbir kesimi farkındalık yaratamaz. Şu sözüm Basın Camiasına sizler topluma ayna tutan kuruluşlar olarak engelli toplumuna her zamankinden biraz daha yakın olun. Ve haberlerinizde şu başlıklara dikkat çekin.  Engelli toplumu artık eşit bir eğitim kaliteli sağlık hizmeti erişilebilir ve ulaşılabilir kentler binalar ekonomik özgürlükleri sağlanmış istismara maruz kalmayan mobbing uygulanmayan devlet yönetiminde söz sahibi engelliler ile ilgili işlerin başında adil, eşit ve tüm haklarını etkin kullana bilen bireyler olmak istiyor.  Sözlerimi tamamlar iken aramızda bulunan tüm engelli dostlarına canı gönülden teşekkür eder toplumsal birlik ve beraberliğimizin asla bozulmamasını dilerim.”

ÜST