8 Mart kadınların her alandaki mücadelelerinin bir sembolü olmuştur.

8 Mart kadınların her alandaki mücadelelerinin bir sembolü olmuştur.
08/03/2021 · Haberler

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

8 Mart’ın doğuşu, kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olma yolunda verdiği mücadelelerin temsili başlangıcı, 8 Mart 1857 yılında Amerika’nın New York Kentinde tekstil ve konfeksiyon fabrikalarında çalışan kadınlar düşük ücretlerini, uzun çalışma saatlerini ve insanlık dışı çalışma koşulları protesto etmek için grev yapması olarak kabul edilmektedir. Ancak bu başlangıcın içinde grevin ve olayların büyümesi endişesi ile kadınların üzerine kilitlenen fabrika kapıları ve aniden çıkan yangında dışarı çıkamayan onlarca kadının ölümü de vardır.

1857 yılındaki direnişten sonra, 8 Mart 1908’de New York Kentinde binlerce kadın iplik işçisi yürüyüşe geçti. Talepleri 51 yıl öncekinin aynıydı. Daha kısa çalışma saatleri ve insanca çalışma koşulları.

1977 yılında BM 8 Mart’ı Dünya Kadınlar Günü kabul etti.

Bu kabulün amacı açıklandı. Dünya barışının korunması, sosyal gelişim için ve temel insan haklarının kullanılması için kadınların da eşitlik ve kendilerini geliştirmelerine olanak gereksinimi idi. Kadınlara eşit hakların verilmesinin Dünya barışını güçlendireceği kabul edildi.

8 Mart, Dünya Kadınlar Günü adıyla ifade edilen kadınların ekonomik haklarıyla ilgili bir gün olduğu kadar, aynı zamanda kadınlar arası bir dayanışma günüdür.

“Tam eşitlik; erkeklerin hakları ise, kadınların ki de aynı. Hürriyetlerini hakları ile kazandılar. Milletin yarısının sosyal hayata yabancı, uzak kalması uygun bulunamaz.”

Atatürk’ün de dediği gibi; bu bir insan hakkıdır ve demokrasinin vazgeçilmez koşuludur.

Kadınların karşı karşıya oldukları sorunlar, eşitsizliklerin boyutları düşünüldüğünde kadın politikalarının geliştirilmesi kaçınılmazdır. Bugün her yerde ses çıkaran, inanan kadınlar var.

Kadının mutlaka sanayileşme ve modernleşme getirilerinden eşit biçimde yararlanması gerekir. Bu da geçici önlemler dediğimiz pozitif yaklaşımı gerektiriyor.

Biz Çanakkale Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak, kadınların sosyal-kültürel-ekonomik katılımını, kendini ifade edebilmesini ve karar alma süreçlerine katılımını sağlayan ortak, bütüncül çalışmalarda varız.

Tüm Dünya kadınlarına 8 Martların kutladığımız gün olmasını diliyoruz.

Çanakkale Kent Konseyi Kadın Meclisi Yürütme Kurulu

 

ÜST