Çevre Meclisi raporu kabul edildi

Çevre Meclisi raporu kabul edildi
14/10/2019 · Haberler

Çanakkale Kent Konseyi Çevre Meclisi genel kurulunda sunulan “Kaz Dağları ve yöresi Kirazlı bölgesindeki madencilik faaliyetleri” raporu kabul edildi.

Çevre Meclisi genel kurulu geniş katılımla Kent Konseyi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Genel kurulda katılımcılarına Çevre Meclisi raporunun özeti verildi.

Kaz Dağları ve yöresi Kirazlı bölgesindeki madencilik faaliyetleri üzerine hazırlanan raporun tamamı sunumla Çevre Meclisi Başkanı Pınar Bilir tarafından katılımcılara aktarıldı.

Raporda;  “Kirazlı Altın ve Gümüş İşletmesinin Yaratacağı Çevresel Etkiler

 • Su kaynakları üzerine olası etkileri

Kirazlı ve Ağı Dağı hem Çanakkale merkezin hem de çevrede bulunan birçok yerleşim alanının su kaynaklarını beslemektedir. Çok önemli su havzalarıdır. Şehrimizin kullandığı Atikhisar Barajının su rezervleri bu bölgelerdeki yer altı ve yer üstü sularından beslenmektedir. Altın madenciliği çalışmalarının madencilik şirketinin ifade ettiği gibi yapıldığı ve çevreye hiç atık bırakmadığı düşünülse bile (bilimsel olarak mümkün değildir) işlem sırasında milyonlarca ton suya ihtiyaç bulunmaktadır. Daha sondaj aşamalarında yüzbinler ton suyumuz şirketlerce kullanılmıştır. Tüm bu sular şüphesiz Çanakkale ve bölgesinin su rezervleri üzerinden karşılanmıştır ve karşılanacaktır. Oysa Çanakkale il merkezinin bugün bile su zengini bir il olduğunu söylememiz mümkün değildir.

 • Hava kalitesi üzerine olan etkileri

Toz oluşumu, egzoz emisyonları, prosesten kaynaklanabilecek gaz emisyonları, çıplak yüzeylerde oluşan erozyon nedeniyle toz oluşumu.

 • Toprak ve arazi kullanımına ait etkiler

Bitkisel toprak kaybı, katı ve sıvı atıkların kontrolsüz şekilde depolanması sonucu oluşacak kalitesinin bozulması, sızıntı ve dökülme olayları sonucunda toprağın kirlenmesi, toprak kaybı.

 • Biyolojik çevre üzerine olan etkiler

Belirli bitki türleri ve habitatların kaybı, ormanlık alan kaybı, fauna türleri üzerinde oluşacak olumsuz etkiler.

 • Atık oluşumu kaynaklı etkiler

Evsel atık oluşumu, hafriyat atığı oluşması, proses atıklarının oluşumu, tehlikeli katı ve sıvı atık oluşumu.

 • Gürültü ve titreşim kaynaklı etkiler

İnşaat faaliyetleri, patlatma faaliyetleri, maden ekipmanlarından kaynaklanacak gürültü kirliliği olacaktır.

 • Karayolu trafiği üzerine olası etkiler

Ağır iş makineleri, personel servis taşımacılığı, inşaat malzemesi taşınması.

 • Sosyo-ekonomik çevre üzerine etkileri

Su kaynakları, mera alanları ve tarım arazilerinin kullanımındaki etkiler, çalışma amacıyla dışarıdan gelecek nüfusun yaratacağı sıkıntı, yaşanabilecek göç olayları.

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskler
 • Olağan dışı durumlarda ortaya çıkabilecek riskler ve etkileri

Deprem,heyelan, sel gibi doğal ya da insan kaynaklı nedenlerle meydana gelebilecek kazalar, kimyasal sızıntı, yangın, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusu ile ilgili oluşabilecek tehlikeler.

Kazdağı ve Yöresinde Neden Metalik Madencilik Yapılamaz

 • Fauna ve flora bakımından sahip olduğu zenginlik
 • Endemik bitki türlerinin yaşaması
 • Kullanılabilir, içilebilir su kaynaklarının beslenme havzası
 • Çanakkale’nin 1. derece deprem kuşağında olması
 • Sahip olduğu kültürel değerlerle birlikte Kazdağları ekosisteminin bir bütün olması
 • Değerli tarıma arazilerinin olması, coğrafi tescilli ürünlerin varlığı (Bayramiç beyazı, elması,kirazı, Ezine peyniri)
 • Yöre halkının %50’ye yakın bir kısmının tarım ve hayvancılık ile geçiniyor olması
 • Yöredeki tarımsal üretimin yıllık değeri yaklaşık 7 milyar dolardır, buna karşılık yöredeki cevherin tamamı değerlendirildiğinde 10-12 yıllık süreçte kazandıracağı değer 10 milyar dolayındadır” ifadelerine yer verildi.

 

Başkan Bilir’in sunumu ve katılımcıların görüş önerilerini iletmelerinin ardından rapor kabul edildi.

 

 

ÜST