Pandemi döneminde STK'ları dinliyoruz

Pandemi döneminde STK'ları dinliyoruz
27/01/2021 · Haberler

Çanakkale Kent Konseyi olarak Sivil Toplum Kuruluşlarını dinliyor, çözüm üretiyoruz.

Çanakkale ilinde faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları, Covid-19 salgını sürecinde karşılaştıkları zorlukları, zorluklara karşı mücadele yollarını paylaşıyor, çözüm yollarını birlikte üretiyoruz.

COVID-19 salgını hayatın her katmanını olduğu gibi, sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını da olumsuz şekilde etkilemektedir. Sosyal fayda yaratan çalışmalarını büyük ölçüde yardım ve bağışlar aracılığı ile hayata geçiren ve halihazırda sınırlı insan kaynağı ile varlıklarını sürdürmeye çalışan dernekler, bu süreçte etkinlik ve faaliyetlerini süresiz şekilde ertelemek durumunda kalmışlardır. Bu sebeple, kriz süresince farklı sektörlere sağlanan ekonomik kolaylıkların ve desteklerin kentimizde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına da sağlanması kentimizde sivil toplumun bir sektör olarak varlığını sürdürebilmesi açısından hayati önem taşımaktadır.

 

COVID-19’un (Koronavirüs) yayılmaması amacıyla alınan tedbirler pek çok sektör gibi sivil toplum kuruluşlarımızın çalışmalarını da olumsuz şekilde etkilemiştir. Pandemi süreci çok çeşitli hak alanlarında olumsuz etki yaratmasının yanı sıra eşitsizlikleri de derinleştirmiştir. Alanda aktif çalışma yürüten genel kurul katılımcılarımız olan dernek temsilcilerimiz, pandeminin temel hak alanlarında yarattığı etkiler için çalışmalarını, faaliyetlerini ertelemiş, veya durdurmuştur. Bu durumda özellikle kırılgan gruplar süreçten çok daha fazla etkilenmiştir. Pandemi sürecinin sivil toplum alanına ve çalışanlarına etkisi olumsuz yönde olmuştur.      İş yapma biçimlerinde değişim ve dönüşüme gitmeleri zorunlu hale gelmiştir.

 

Dernek temsilcileri, pandeminin çalıştıkları hak alanları üzerinde yarattığı etkiler, karşılaştıkları zorluklar ve bunlarla mücadelede geliştirecekleri yollar ile çözüm önerilerinin sunulması, sorunlarla mücadelede yeni yöntemlerin geliştirilmesi, farklı paydaşlar için geliştirilecek savunuculuk çalışmalarına zemin oluşturması ve derneklerin ortak sorunlarının katılımcı bir şekilde belirlenmesine katkı vermesi amacıyla başlattığımız proje kapsamında başvuran derneklerimiz ile ilk toplantımızı zoom üzerinde gerçekleştirdik. İlk toplantımızda derneklerimiz kendilerini tanıtarak, faaliyet alanlarından bahsetti. Pandemi ile beraber faaliyet alanları üzerinden yaşadıkları sorunları aktardılar.

 

Başvuruda bulunan derneklerimizi faaliyet alanlarına göre gruplandırarak odak çalışmalarımızın ilk ayağını gerçekleştirdik. Kent Konseyi olarak hazırladığımız sorular ile COVID-19 salgının başlangıcından bu yana, salgına yönelik alınan önlem ve tedbirlerin kentimizde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını ne şekilde ve ölçüde etkilediğini anlayacağız. Proje sonucunda çıkan sonucu çözüm önerileriyle birlikte raporlaştırarak kamuoyuna sunacağız.

 

ÜST