Adaylar Soruları Yanıtladı

Adaylar Soruları Yanıtladı
10/03/2014 · Haberler

Çanakkale Kent Konseyi Genel Kurul’unda, Belediye Başkanlığı için yarışan 11 adaydan 7’si “Adaylar Anlatıyor” başlıklı gündemde soruları yanıtlayarak, kent yönetimine dair programlarını ve projelerini anlattılar.

AKP, CHP, MHP, HDP(Halkların Demokrasi Partisi), DSP, Saadet Partisi ve BTP (Bağımsız Türkiye Partisi) adayları,  Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun daha önce belirleyerek gönderdiği 3 soruyu kalabalık bir topluluk önünde yanıtlayarak “nasıl bir yönetim” amaçladıklarını açıkladılar.

Toplantıya Kent Konseyi temsilcilerinin yanısıra, partilerden belediye meclis üyeliğine aday olanlar ve parti üyeleriyle birlikte, farklı kesimlerden izleyiciler katıldı. Ayrıca, Genel Kurul Çanakkale’deki 3 TV kanalından naklen yayınlandı.

2,5 saat süren “Adaylar Anlatıyor”a,  adaylar birbirlerine şans dileyerek başladılar ve Kent Konseyi’nin kendilerini biraraya getirerek görüşlerini  kentli hemşehrileriyle paylaştırmaktan duydukları memnuniyeti ifade ettiler.

Salonda bulunan gerek partilerin destekçileri gerekse genel kurul temsilcileri bütün adayları alkışlarla karşıladılar ve desteklediler.

Adayların oturma ve konuşma sırası kura çekimiyle belirlendi. Kura sonucunda 1. ve 2. Sırada MHP ve HDP’li adaylar;  6.ve 7. sırada da CHP ve AKP’li adaylar yanyana oturdular. Katılacağını bildiren 8 adaydan,  BBP(Büyük Birlik Partisi) adayı toplantıya katılmadı. Diğer 3 aday ise toplantı tarihinde Çanakkale’de olamayacaklarını bildirerek toplantıya katılmadılar.

Programa, konuşma sırasına göre; Halil Rüştü Akgün (MHP), Şehmuz Aslan ve Rahime Kanilgah (HDP), Emin Kurt (BTP), Şaban Sarı(Saadet Partisi), Turgut Manas(DSP), Ülgür Gökhan(CHP) ve Mehmet Daniş(AKP) katıldılar.

MHP Belediye Başkan Adayı Halil Rüştü Akgün; “Demokrasinin mutlaka şart olduğu yönetim modelleri belediyelerdir. Belediyede katılımcı demokrasi en iyi şekilde yaşanmalıdır. Belediye yönetimi ve uygulamalarının şeffaflığı sağlanmalı halkın hemşehri hukukuna dayalı olarak belediye iş ve işlemleri ile ilgili bilgiye istediği zaman ulaşabileceği ortamın yaratılması demokrasinin olması açısından olmazsa olmazdır. İhalelerin sadece basın önünde yapılması yetmez. Sonucu süreci teslim durumunda kamunun geneline açık olmalı belediye yayın organları vasıtasıyla mutlaka vatandaşların izlenimine açık olmalıdır. Halkı temsil eden gurup ve örgütler belediyelerde temsil edilmeli kent konseyinin yapısı daha da güçlendirilmelidir.

HDP Belediye Eş Başkan Adayı Şehmuz Aslan, “Bizim  ‘Şehir senindir ve Kendimizi de kentimizi de biz yöneteceğiz’  sloganlarımız ne düşündüğümüz ve nasıl bir yol izleyeceğimizi göstermektedir. Sokaktan başlayarak mahalle meclisleri ve kent, gençlik, kadın meclisleri ile bu katılımcılığı sağlamaya çalışacağız.  Kent meclislerinin alacağı kararlar bizim açımızdan bağlayıcı olacak. Sokaktan gelen kent meclislerinde kararlaştırılan her proje bizim için bağlayıcı olacak. Her projeyi halkla birlikte yapacağız”

HDP Belediye Eş Başkan Adayı Rahime Kanilga; “Herkesi bir çatı altında toplamak ve sorunlarına çözüm bulmak isteyen samimiyetini ilk kuruluşunda belli eden bir partiyiz. Her ilde bir erkek adayın yanı sıra kadın adayımızda var. Böyle bir adım önemli bir dönüşüm ve değişimdir. Projeleri diğer kurumlarla ortaklaşa yapacağız. Kadını önemsiyoruz. Kadınların yaşama daha etkin katılmalarını sağlayacağız.

Bağımsız Türkiye Partisi Belediye Başkan Adayı Emin Kurt; “Yerel demokrasilerin güçlendirilmesi bakımından yerel yönetimlerin şeffaflık, katılımcılık, verimlilik olgularına göre çalışma yapmaları büyük önem kazanmıştır. Biz yönetime geldiğimizde belediye internet sitesinde aylık gider gelir tablosu yayınlanacak. Kent sakinleri diledikleri zaman nereye ne kadar harcama olduğunu ve geliri görebileceklerdir. İhaleler kamuoyuna açık internette yayınlanacaktır. Personelle ilgili verilerde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kent Konseyi Sivil Toplum Kuruluşlarından öneri ve eleştiriler alacağız her mahalleye belediye temsilciliği açacağız. Sorunlar yerinden çözülecektir.”

Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı Şaban Sarı; “Uzun süredir konuşulan demokratikleşme paketine baktığımızda % 10 barajı her üç partinin işine geldiği için geçmiştir. Dünya’da gelişmiş hiçbir ülkede Avrupa da olmayan bir seçim barajı korunmuştur.  2 yılda 3 partiye ödenecek hazine yardımı 833 trilyon TL’dir. 350 trilyon lirayı seçim için alacaklar. Biz çok geriden başlıyoruz. Kent Konseyi hiç bir ayrım yapmadan bizi de davet ettiği için teşekkür ediyoruz. Milli görüşün tek temsilcisi saadet partisidir. Milli görüş belediyeciliği bize göre Türkiye’de  markadır. Çok önemli hizmetler verdik. Hiç bir yolsuzluk iddiamız olmadı. Milli görüşçüler en başta seçildikleri gün “rüşvet alanda verende melundur” dediler. Yolsuzluğun kökünün kazınması için en başta gelen şarttır. Başkanlarımız halkıyla barışıktı kapımız herkese açıktı. Göreve gelirsek yine böyle olacak.

DSP Belediye Başkan Adayı Turgut Manas; “Partimizin ilkesi kemalizm ülküsü çağdaşlıktır. Çanakkale bizim için bir sevdadır. Belediye meclisi icraatları ile hesapları ile tüm Çanakkale halkı için hizmet vermektedir. Çanakkale halkının katılımı ile oluşacak önce mahalle meclisinde başlayan projeleri bilimsel olarak değerlendirerek karar verdikten sonra belediye projeleri arasına alınacak. Biz parti olarak önce insan bazlı demokrasiyi uyguladığımız için bireyden başlayarak çalışmalarımızı yapacağız. Belediye hizmetlerinden herkes faydalanacaktır. Halkın onay vermediği bir toplumda başarı sağlamak mümkün değildir. Önce halka ineceğiz.  Belediye’nin bandosu yoktur. Belediye meclisinde görüşülerek bando, kültür ve gençlik merkezlerini yaratacağız.  Denizin nimetlerinden halkımın faydalanacağını sağlayacak projelerimiz mevcuttur.”

CHP Belediye Başkan Adayı Ülgür Gökhan; Çanakkale Kent Konseyi seçmen beyannamesini aynen kabul ediyor, uyacağım ve uygulayacağım deklare ediyorum.  Kentimizde farklı şehir ve kültür, kesimlerden gelenler var. Bizim için en önemli nokta kültürlerin bu kentte özgürce yaşayabilmesin zemininin yaratılmasıdır. Bu zemin yaratılmıştır. Bundan böylede olacaktır. Belediye alt yapı yapar, çöp toplar hizmet eder ama daha öncelikli olarak kentte yaşayan insanların ve kültürlerin bir arada kardeşçe yaşamanın şartlarını oluşturmaktır. Biz bu güne kadar kimlik, kültür, inanç ve siyaset farklıkları dikkate almaksızın herkse eşit hizmet ettik. Barış ve kardeşlik içinde yaşanmasını sağladık. Bütün kültürlerin kendini ifade edilmesinin asgari şartlarını sağladık. Bu kentte şiddetin olmaması için mücadele edeceğim.”

AKP Belediye Başkan Adayı Mehmet Daniş; Kent konseyinin bize yönelttiği sorulara bakıldığında iddiası olan hiçbir adayın şeffaf olmayacağım, hesap veremeyeceğim, katılımcı olamayacağım demesi gibi bir şey düşünülemez.  Önemli olan bunu kendi hayatımızda uygulamamız ve hayata geçirebilmemizdir. Farklı kültürlerin bir arada yaşayabilmesi dendiğinde Çanakkale’de olan hiçbir kimsenin hatta daha da genişlettiğimizde 1915 ruhunu kavramış hiçbir Türk vatandaşının bunun dışında davranabileceğini, düşünebileceğini sanmam.  Bizim geleneğimiz ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın insanı yücelt ki devlet yücelsin’, bizim anlayışımız budur. Kentin kaynaklarını kullanıyorsunuz, size oy veren ya da vermeyen herkesin kaynağını kullanıyorsunuz. Önemli olan bu kaynağı kimler ve hangi usullerle planlıyorsunuz. Bu kaynakları hangi usul ve kimlerle denetliyorsunuz raporları hangi ilkelerle hazırlıyorsunuz. Yerel yönetimler hesap verebilir olmalıdır. Katılımcılık, şeffaflık, hesap verebilirlik içi doldurulması gereken kavramlardır.”

Adaylara sorulan 3 soru:

1)Yerel yönetimlerin hizmet sunumlarında, şeffaflık ve hesap verebilirlik, katılımcılık ve verimliliği esas alacak mısınız? Kentimizdeki bütün kimliklerin, inançların, kültürlerin özgürce yaşanabilmesini sağlayacak ve her türlü ayrımcılık ve şiddet ile mücadele edecek misiniz?

2)Sizin yönetiminizde kaynak kullanımında, bu kentte bizden sonrada yaşayacak kuşakların haklarını da gözeterek doğal park ve ormanlarımızı,  kıyılarımızı, su havzalarımızı, tarım alanlarını ve diğer tüm canlıları da koruyacak sürdürülebilir bir yerleşme  ve kentleşme için uygulamalarınız ve  temel ilkeleriniz neler olacaktır?

3) Kentte yaşayan çocuklar, yaşlılar ve  engelliler ile bisikletlilerin  diledikleri yerlere kolaylıkla gitmesini sağlayacak güvenli ve işleyen bir ulaşım sistemi için uygulama plânlarınız nedir?  Kadınların kent yaşamının her alanına eşit ve adil imkânlarla katılabilmesi için önlem ve destek plânlarınız var mı ve bunları nasıl uygulayacaksınız?

Herhangi bir taşkınlığın yaşanmadığı, adayların birbirlerine saygı ve nezaket çerçevesinin dışında herhangi bir ifadeyi kullanmadığı toplantı sonucunda, adaylar birbirlerini tebrik ederek katılımcılar önünde toplu fotoğraf çektirdiler.

Program sonunda izleyiciler “Bu toplantı çok iyi oldu. Adayların bir arada olması ve görüşlerini dinlememiz güzeldi. Hiçbir tatsızlık çıkmadan böyle bir toplantının gerçekleşmiş olması Çanakkale için gurur vericiydi.” yorumlarında bulundular.


ÜST