“Anadolu Sentezine” bakışlar

“Anadolu Sentezine” bakışlar
02/03/2018 · Haberler

Çanakkale Kent Konseyi Kültür ve Sanat Meclisi şubat ayı söyleşinin konuğu Sanat Tarihinin duayen isimlerinden Prof. Dr. Oluş Arık oldu.

Prof. Dr. Oluş Arık’ın   “Hangi Roma Hangi Selçuklu” “Anadolu Sentezine” bakışlar sunumu Kent Konseyi toplantı salonunda geniş bir izleyici tarafından ilgiyle izlendi. Prof. Dr Arık; "Tarih boyu Anadolu yerleşiminin sürekli el değiştirmesi kavimlerin ortak yaşamlarının birbirinden etkilenmesi Anadolu’nun sosyal yaşamında önemli rol oynaması mimarinin zenginliğinin batı dünyasınıda etkilediğini vurgulamıştır".

Antik dönemde Hititler başta olmak üzere kurulan uygarlıkların birbiriyle etkileşimi sonucu oluşan sentez, Anadolu’nun zenginliğini de oluşturur. Anadolu’ya egemen olan Perslerin Dardanelles (Çanakkale Boğazı) üzerinden balkanlara geçişi bu uygarlığın oradaki yaşamlara etkisini ortaya koyar. İskender’in Çanakkale Boğazı yoluyla Anadolu’ya geçişi ve egemen oluşu, uzantısı içinde Asya’ya doğru yaptığı yolculuk batı dünyasının Asya’ya etkisini oluşturur.

Büyük İskender’in yarattığı uygarlık ölümüyle birlikte İskender’in komutanları tarafından paylaşılır. Bu topraklarda kurulan yeni devletlerle birlikte Grekçe Anadolu’nun kullanılan ortak dili olur. Roma’nın bin yıl Anadolu egemenliği sürecinde kullandığı Latince Anadolu’da yaygınlaşmaz.  Ancak büyük yapıtlardaki kitabelerde Grekçe’nin yanında Latince’yi ikinci bir dil gibi kullanırlar.  Mimaride de Roma mimarisi ile Grek mimarisi yapılarında ortaklıklar görülür.

Türklerin Müslümanlaşmasıyla başlayan süreçte Türkçe, İran üzerinden Anadolu’ya geçiş yapar ve hızla kısa bir sürede Grekçe’nin yerini alır. Grekçe daha çok Anadolu’nun batısında kullanılır bir dil olur.

Urartuların Anadolu’da oluşturduğu yapılarda görülen özelliklerin sonraki dönemde haçlı seferleri sonrasında batıya benzer örneklerinin Gotik tarzını yarattığı bilinmektedir.

İran’da kurulan Selçuklu devletinin mimari alanındaki gelişmeleri Anadolu’nun zaptından sonra bu topraklarda kalıcı eserleri yükselmeye başlar. Divriği, Sivas, Erzurum, Kayseri ve Konya gibi illerde anıtsal Selçuklu eserleri kendini gösterir. Bütün bunlar bize tarihsel ve toplumsal süreçte; Anadolu’nun üzerinde yaşayan uygarlıkların bir sentezi olduğunu apaçık ortaya koymaktadır.

Sunum bitiminde izleyicilerin yoğun ilgisi ve sorularıyla söyleşi sona erdi.

ÜST