Atikhisar barajında suyumuz var mı?

Atikhisar barajında suyumuz var mı?
23/02/2014 · Haberler

Kent Konseyi son aylarda yaşanılan kuraklığa dikkat çekiyor: Kuraklığa hazırlıklı mıyız?

Çanakkale Kent Konseyi “Atikhisar” ve “Su Çeşmeden İçilir” çalışma grupları, Atikhisar barajında azalan su ve yaşanılan kurak iklimin, kentimizin içme ve kullanma suyuyla ilgili olarak yılları kapsayacak sorunlar yaratabileceğini ve bunun yalnızca susuzluk olarak kalmayıp başta tarım ve tarım ürünleri olmak üzere başka birçok sistemleri ve alanları da etkileyebileceğinden duyduğu endişeyi açıklama gereği duymuştur.

Uzmanlar, ilgililer son 3-4 aylık dönemde, 2013 yaz kuraklığı ile birleşerek 2014 yılına devreden şiddetli bir kuraklıktan bahsediyor.

Su  kuraklığının tarımsal, hidrolojik ve sosyoekonomik kuraklığa dönüştüğü tartışılıyor.

Son yıllarda yaşanan iklim değişikliği ve ona bağlı şiddetli hava ve iklim olaylarından ve afetlerinden, bütüncül ve çağdaş bir su yönetimini de içeren bir kuraklık yönetimi plânının yaşamın tüm alanlarını ve tüm sosyoekonomik sektörleri ve ekolojik sistemleri kapsayacak biçimde hayata geçirilmesinin öneminden söz ediliyor.

Çanakkale yöresinin özellikle su kaynakları açısından zengin olmadığı bilinmektedir.  Akdeniz ikliminin bilinen bir özelliği olan yıllık ya da mevsimlik ve yıllararası yüksek bir değişkenlikle nitelenen bir iklime sahip olan Çanakkale, bugün olduğu kadar gelecekte de iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden en fazla etkilenebilecek bir bölgede yer almaktadır.  Gerçekte yıllık su açığı bulunan Çanakkale’nin biricik ve en önemli içme suyu kaynağı olan Atik Hisar Barajı’nın, kuraklıktan bahsedilen bugünlerde,  durumu ve doluluk oranı konusunda hiç bilgiye sahip olunamamaktadır.

Bu konuyla ilgili olarak, en azından içme suyu kullanımı ve yaşanan kuraklık açısından hangi düzeyde olduğumuz görmek için DSİ Balıkesir 25. Bölge Müdürlüğü ve DSİ Çanakkale 252. Şube Müdürlüğü’nün internet web sayfasında girildiğinde,  konuya ilişkin olarak hiçbir bilgi olmadığı görülebileceği gibi, bugüne kadar ilgili ve sorumlu resmi kurumlardan herhangi bir ciddi açıklama da yapılmamıştır.

Oysaki, ulusal ve yerel basında çıkan haber ve yorumlara göre, “Çanakkale’nin su ihtiyacını karşılayan Atikhisar barajında su seviyesinin yüzde 50’nin altına düştüğü; diğer barajlarda da su seviyesinin önceki yılların ortalamasının çok altında kaldığı; kurak geçen kış mevsiminin, Çanakkale’nin su ihtiyacını karşılayan Atikhisar barajını da vurduğu; 54 milyon 115 bin metreküp kapasitesi olan barajda, 24 milyon 718 bin metreküp su bulunduğu, vb.”  gibi bilgiler bizlere veriliyor.

Bu yüzden, Çanakkale’de yaşayan yurttaşlar olarak, kuraklık açısından hangi durumda olduğumuzu görmek ya da Çanakkale’de sözü edilen kuraklığın etkili olup olmadığını öğrenmek ve ona göre su kullanımımızı daha dikkatli ve azalan su kaynaklarına zarar vermemek adına tasarruflu, etkili ve yeterli kullanmak için, DSİ yetkililerinin Atik Hisar Barajı’nın doluluk durumunu, baraja giren ve çıkan su miktarını en azından 10’ar günlük dönemlerde güncelleyerek web sayfalarında yayımlamalarını istiyoruz.

Yaşanılan kuraklığın bir uyarısı olarak, hiç değilse şimdi; bütüncül ve çağdaş bir su yönetimini de içeren bir “kuraklık yönetimi plânının” hazırlanıp uygulanabilmesini  ya da Orman ve Su İşleri Bakanlığı/müdürlükleri ve  AFAD başta olmak üzere ilgili kurumların ellerinde varsa “kuraklık yönetim plânları”nın yurttaşlarla paylaşılmasını istiyoruz.

Bu talep, bizlerin en doğal ve en demokratik hakkı olduğu kadar kentimizin doğal, ekolojik, toprak, su ve enerji kaynaklarının uygun, sürdürülebilir ve akılcı bir biçimde yönetilmesi ve tasarruflu kullanılması bakımından da önemlidir.

ÜST