BARIŞIN KENTİNDE KATILIMCILIK

BARIŞIN KENTİNDE KATILIMCILIK
30/12/2019 · Haberler

Binlerce yıllık tarihi mirasın üzerinde oturduğumuz bu coğrafyada, mitolojik efsanesiyle tüm dünyanın tanıdığı Bin Pınarlı İda’nın mirasçıları olan bu kentin insanları, üzerimize düşen sorumluluk bilinciyle bu kent için ortak çözüm diyenlere merhaba;

“Barışın Kenti” diye başlık koyduk.

Barış içinde yaşamanın temel kuralı karşılıklı saygı, birbirini dinleme, kent sorunlarına aynı duyarlılıkla yaklaşma çözüm için fikir sunabilme kısaca kent yönetimine katkıda bulunma sürecini kapsar.

Kent kaynaklarımızın doğru kullanımı değerlerinin sahiplenilerek korunmasında, bunların geleceğe taşınmasında ve kent halkının hak ve hukukunun korunmasıdır. Bu da demokratik bir yöntemle oluşur. Demokratik yönetimin temel dayanağı da KATILIMCILIKTIR. Bu da ancak kent duygudaşlığı ile gerçekleşebilir.

Kent için alınacak kararlarda ne particilik ne de bir ekonomik çıkar düşünmeden herkese ve her kuruma eşit mesafede olan bir yönetimle gerçekleşebilir.

3.7.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunun 76.maddesi “Kent Konseyini” aşağıdaki şekilde tarif eder.

“Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır.

Belediyeler kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasî partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar.

Kent konseyinde oluşturulan görüşler belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirilir. Kent konseyinin çalışma usûl ve esasları İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.”

Görüldüğü üzere bu kentte yaşayan bu kentin geleceğini dert edinen kent yönetiminde sorumluluk almaya hazır olan kentli olabilmeliyiz.

Kentin tüm sivil dinamikleri parti ve görüş farkı gözetmeksizin, kentin sorunlarına birlikte kafa yormalı, çözümlerken ortak akıldan yana olabilmelidir.

Bunun için merkezi ve yerel yönetimlerin yanında sivil toplum kuruluşları, dernekler, vakıflar, özel sektör temsilcileri yurttaşlar, kısaca Kent Konseyi paydaşları bir arada olabilmelidir.

Bu kentin geleceğinde iyi bir vizyon çizmek istiyorsak bir araya gelmeliyiz. Birlikten kuvvet doğacağına inanmalıyız ve bunun içinde katılımcılıktan yana olmalıyız.

Çocuklarımızın, torunlarımızın yüzlerine bakabilecek bir yüz, aydınlık yarınlara ulaşacakları doğru birkaç söz bırakabilmeliyiz.

Koca Yunus’un dediği gibi;

“Gelin tanış olalım

İşi kolay kılalım

Sevelim sevilelim

Bu dünya kimseye kalmaz”

Yılda bir defa olsun kapısının önünden bile geçmediğimiz, geçsekte kapısını açmaya tenezzül etmediğimiz, kapısını açsakta çalışanlarına “Nasılsın, kolay gelsin” diyemediğimiz bir zaman diliminde Barışın Kenti desek ne olur demesek ne olur.

Birlikte olabilme, birlikte üretme, birlikte kafa yorma, tasada ve kıvançta birlikte olabilme kısacası katılımcı olabilme adına, birlikte çalışma, iş yapma kültürünü geliştireceğimizi ümit ederek, en içten dileklerimizle Çanakkalemizin güzel insanlarının yeni yılını kutlar, her şeyin gönüllerince olmasını dileriz.

Saygılarımızla

Çanakkale Kent Konseyi Yürütme Kurulu

ÜST