Basına ve Kamuoyuna

Basına ve Kamuoyuna
18/10/2019 · Haberler

Çevre Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülen ve yürütme kurulu adına Çevre Meclisi başkanı Pınar Bilir tarafından sunulan “Kirazlı Özelinde Kazdağları Metalik Madencilik Mücadelesi” özet raporunun tek bir şirkete ait ÇED raporu analizi şeklinde yorumlanması doğru değildir.

Genel kurul katılımcılarına raporun özeti sunulmuş “Kirazlı Altın ve Gümüş İşletmesinin Yaratacağı Çevresel Etkiler ve Kazdağı ve Yöresinde Neden Metalik Madencilik Yapılamaz” başlıkları paylaşılmıştır.

Raporun genelinde Kazdağlarının coğrafi özellikleri, jeolojik yapısı, arkeolojik özellikleri, yöre halkının sosyo-ekonomik değerleri bilimsel verilerle aktarılmıştır. Ve rapor kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Genel Kurul’da bireysel katılımcıların söz aldığı bölümde sürecin Kirazlı Balaban’da devam eden “Su ve Vicdan Nöbeti” ve ilerleyen süreçle ilişkilendirmeleri, yorumlamaları yanlış anlamlara sebebiyet vermiştir.

Çanakkale Kent Konseyi ve meclisleri, çalışma grupları siyaset üstü sivil bir yapıdır. Dolayısıyla kimsenin arka bahçesi değildir. Kimsenin gölgesinde çalışmamaktadır. Kent Konseyi herhangi bir kurumun altında çalışmaz kurum, dernek ve STK’larla işbirlikleri yapar onların çalışmalarını yapabilmelerini sağlar.

Çevre Meclisi Çalışma yönergesi 3. Bölüm Madde 8’de belirtilen çevreyle ilgili derneklerden bir temsilci ibaresine istinaden İl Sivil Toplumla ilişkiler müdürlüğünden istenen Çanakkale merkez ilçe dernek listesinde “Nevi” başlığından bulunan çevre konusuyla ilgili olan ve konuları ile ilgili yer alan kısmında “Çevre ile ilgili çalışma yapan derneklere” katılımcılığın artması adına çağrıda bulunulmuştur.

Çevre Meclisi üyeliği;

 1. Valiliğe bağlı çevreyle ilgili birimlerden birer temsilci
 2. Yerel yönetimin çevreyle ilgili birimlerden birer temsilci
 3. Üniversitenin ilgili bölümlerinden birer temsilci
 4. Üniversitenin ilgili araştırma ve uygulama merkezlerinden birer temsilci
 5. Çevreyle ilgili derneklerden, vakıflardan ve birliklerden birer temsilci
 6. Çevreyle ilgili meslek odalarından birer temsilci
 7. Baro’dan bir temsilci
 8. Boğaz ve Garnizon komutanlığından bir temsilci
 9. Sahil Güvenlik komutanlığından bir temsilci
 10. İl jandarma alay komutanlığından bir temsilci
 11. İl genel meclisinden bir temsilci
 12. Belediye meclisinden bir temsilci
 13. Siyasi partilerden bir temsilci
 14. Mahalle meclislerinden ve Çalışma Gruplarından birer temsilci’den oluşur.

Genel Kurul toplantılarına gündemdeki konularla ilgili dileyen herkes katılır ve gündemdeki konularla ilgili konuşabilir, aday olabilir, ama kararlarda ve seçimlerde oy kullanamaz.

Çevre Meclisi genel kurulundan sonra yerel ve görsel basında çıkan haberler ve sosyal medyada yapılan yorumlara bakıldığında, yönergede bulunan çevre meclisi üyeliğine ilişkin maddelerin bilinmemesinden kaynaklandığı görülmüştür.

Çevre Meclisi genel kurulu dileyen herkesin katılımıyla gerçekleşmiş, demokratik bir ortamda herkes görüşlerini ifade etmiştir.

Raporun sunumunun ardından yapılan oylama Çanakkale Kent Konseyi Çalışma Yönergesi, Çevre Meclisi yönergesinde belirtilen “Genel Kurul toplantılarına gündemdeki konularla ilgili dileyen herkes katılır ve gündemdeki konularla ilgili konuşabilir, aday olabilir, ama kararlarda ve seçimlerde oy kullanamaz.” İfadesine dayanarak genel kurul temsilcilerinin onayına sunulmuş, rapor oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Çanakkale Kent Konseyi yürütme kurulu, tematik ve mahalle meclisleri, çalışma grupları,  yapılan genel kurulları ve sonuçları “Kirazlı Balaban’da sürdürülen Su ve Vicdan Nöbeti, onun yereldeki temsilcileri ve ilgililerinin hesaplaşma alanına çevrilmesine” asla izin verilmeyecektir.

Son olarak belirtmek isteriz ki Çevre Meclisi genel kurulunda ilk kez gördüğümüz “ilgililerle” ekoloji mücadelesinin bundan sonraki çalışmalarında da birlikte olmayı umut ediyor Çevre Meclisi çatısı altında birlikte olmaya davet ediyoruz.

Çanakkale Kent Konseyi Çevre Meclisi

ÜST