“Baz İstasyonu kaldırılsın”

“Baz İstasyonu kaldırılsın”
16/12/2015 · Haberler

Esenler Mahallesi sakinleri Anafartalar Spor Salonu ile Olimpik Yüzme Havuzu arasına dikilen baz istasyonunu önünde bir araya gelerek Baz istasyonunun kaldırılması için çağrıda bulundu.

Esenler Mahalle Meclisi Başkanı İrfan Kütüklü tarafından okunan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Bugün burada baz istasyonlarına karşı itirazımızı yükselterek, sağlıklı yaşam hakkımıza sahip çıkmak için toplanmış bulunmaktayız.

İki güzel tesisi kentimize kazandıran “Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü”nün bu kaçak yapıya logosunu kullandırtarak payanda olması mahalle halkımızı üzmüştür.

Halen yürürlükte bulunan 1982 Anayasasının 17. Maddesine göre; Tüm yurttaşların yaşama hakları devlet güvencesi ve onun pozitif yükümlülüğü kapsamı içinde koruma altındadır. Burada sözü edilen yaşama hakkı “Yaşamak” yalnızca “canlılık özelliklerine sahip olmak” demek değildir. Bazı özellikleri hatta koşul ve olanakları içerir ki; bu da “Sağlıklı Yaşam Hakkı”nı ortaya koyar.

Yine Anayasanın 56. Maddesi de “Herkes Sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir”.

Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir” der.

Bizler, Anayasanın bize verdiği vatandaşlık görevini yerine getirmek için buradayız.

Bu haklarla ilgili olarak devletin üç temel görevi vardır. Dokunmama, dokundurtmama ve bu haklardan yararlanılabilmesi için bu hizmetleri yerine getirme sorumluluğudur.

Dokundurtmama derken; Devletin yurttaşını dışarıdan gelecek olan müdahale ve saldırılara karşı koruma görevinden söz ediyoruz.

Danıştay’ın 13. Daire Başkanlığının kararına göre, insanların ikamet ettiği yaşam alanlarına eğitim kurumları ve çocuk parklarının çevresine baz istasyonu montajı yapılamayacak “22.05.2015” var olanlarda kaldırılacak.

Şu an altında bulunduğumuz baz istasyonunun sol yanında Olimpik yüzme havuzu ile Ali Haydar Önder Lisesi sağ yanında Kapalı Spor Salonu önünde çocuk parkı ile Zübeyde Hanım Ana Okulu ve Ticaret Borsası İlkokulu bulunmaktadır.

Tüm bu neden ve gerekçelerle “Yurttaşlık bağı ile bu devlete bağlı herkesin, dahası İnsan Hakları Evrensel beyannamesi gereği tüm insanların insan olmaları sıfatıyla sağlıklı bir yaşam hakkına sahip oldukları açıktır.

Bunun için, Devletin temsilcisi konumunda bulunan Sayın Valimizden, bizlerin sağlıklı yaşam hakkına dokundurtmama görevini yerine getirmesinin talep ediyoruz.

Belediyemiz bu kaçak baz istasyonunu mühürlemiştir. Olumlu bir adımdır. Ancak yeterli değildir. Bu ve benzeri konumdaki, kentimizde bulunan baz istasyonlarının kaldırılmasını ve yerleşim alanlarının dışına çıkarılmasını bekliyor ve kent halkı adına istiyoruz.”

ÜST