Belediyenin Karnesi Mahallelilerden

Belediyenin Karnesi Mahallelilerden
13/07/2016 · Haberler

Belediye hizmetlerinin kalitesini mahalleliden alınan bilgiye dayalı olarak derecelendirmek ve 2017 hizmet bütçesinin öncelikli alanlarını tespit etmek amacıyla her mahallede “Mahalle Karnesi” uygulaması  12 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında yapılıyor.

Bu çalışma, demokratik yerel yönetişim temelinde stratejik planlama hazırlık süreçlerine etkin bir şekilde katılan Kent Konseyi Mahalle Meclisleri ve belediyeyle birlikte yürütülüyor.

Kent ve kentliye ait kaynakları kullanarak hizmet, faaliyet ve projelerini yürüten yerel yönetimlerin yüksek kalitede, etkin ve etkili kamusal hizmet sunumunun temel gereksinimlerinden birisi halka hesap verebilmesidir ve bu da halkın karar süreçlerine katılarak hesap sorabilmesi ile mümkün olacaktır.

Belediyenin harcama önceliklerinin halkın katılımıyla ve tercihleri doğrultusunda belirlendiği ve bütçelendirildiği katılımcı bütçe çalışmaları kapsamında yürütülecek olan “Mahalle Karnesi” uygulaması, yerel hizmetlerin kalitesini vatandaşlardan alınan bilgiye dayalı olarak önceliklendiren ve bu şekilde belediyenin hesap verme yükümlülüğünü yerine getirmesini teşvik edecektir.

2017 bütçe hazırlık çalışmalarının devam ettiği bugünlerde mahalle buluşmaları ile başlatılan bütçe katılım süreci 7 mahallede, Kent Konseyi Mahalle Meclislerinin “Mahalle Karnesi”  uygulamasıyla sürdürülecek. Mahalle Meclislerince oluşturulan ekipler, mahallelinin görüşlerini, taleplerini ve önerilerini içerecek “Mahalle Karneleri”ni ev ev dolaşarak  25 günde dolduracak.

Kenti “birlikte yönetmenin” önemli adımlarından biri olan bu uygulama aynı zamanda hizmetlerin etkin, etkili, ekonomik, kaliteli ve vatandaş odaklı üretilmesi ve uygulamasına da katkı sağlayacaktır.

ÜST