Biz Varız

Biz Varız
09/03/2019 · Haberler

Çanakkale Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Çanakkale Barosu işbirliğiyle düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Programı kapsamında Cumhuriyet Meydanında çelenk koyma töreni ve basın açıklaması gerçekleştirildi.

Çanakkale Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Çanakkale Barosu işbirliğiyle düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Programı kapsamında Cumhuriyet Meydanında Çelenk Koyma programı gerçekleştirildi. Programa Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Baro Başkanı Av. Bülent Şarlan, çok sayıda vatandaş katıldı. Program, Kentte bulunan Sivil Toplum Kuruluşlarının Atatürk anıtına çelenk koymaları ile başladı. Çelenklerin koyulması saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından açılış konuşmasını gerçekleştiren Çanakkale Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Sevgi Uluşal “8 Mart onurla anılması gereken bir gün 1857’de dokuma fabrikasında, ağır koşullarda çalışan, direnen ve direniş sonucu hayatını kaybeden 129 kadın. Tüm dünyada, kadınların hak ve eşitlik istemlerini dile getirdiği bu olay,8 Mart 1857’de New York’ta gerçekleşti. Ve o kadınlar bugün sahip olduğumuz haklarımız ve kazanımlarımız için can verdi. Yürüyoruz, yürüyoruz kot kola Saflarımızda ölüp gitmiş arkadaşlarımız Ve türkümüzde onların kederli “Ekmek” çığlıkları Çünkü bir köle gibi çalıştırıldı onlar Sanattan, güzellikten, sevgiden yoksun Geçmişi iyi okumalı, ders almalı, ileriye bakmalı ve haklarımızın bilincinde olmalıyız. Toplum yaşamında, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadınların toplumsal yaşama katılmalarında daha eşitlikçi olunması, tüm dünyada farklı boyutlarda yaşanmaktadır.

Kadını ihmal edilmiş bir toplum varlığını sağlıklı bir şekilde sürdüremez. Çünkü kadın demek, Emek, Güvenli, Destekleyici, Tutarlı, Kararlı demektir. Bugün dünyanın pek çok ülkesinde kadınlara yönelik şiddet, cinsel istismar, cinayet, istihdam vs. gibi sorunlar dile getirilmekte ve çözüm yolları aranmaktadır. Biz de Çanakkale’den sesimizi dünyada haklarına ve hayatlarına sahip çıkan bu seslere katıyoruz. Dünya Kadınlar Günü bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadın sorunlarının gündeme getirilmesi, tartışılması ve bu sorunlara çözüm aranması için bir farkındalık yaratmaktır. Dolayısıyla kadınlar günü sadece yılda bir kez hatırlamak, hatırlanmak için değil, farkındalık yaratmaya bir olanak olarak görülmelidir. Kadınlarımız çağdaş gelişmeler doğrultusunda, sosyal-kültürel ve ekonomik hayatta olmak için yoğun mücadele vermişlerdir. Cumhuriyetle birlikte ileri bir düzeye ulaşarak, eli öpülesi bu kadınlar Cumhuriyetimizin yolunu aydınlatmışlardır. Atatürk ‘Dünyada hiçbir milletin kadım,-Ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluş ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar himmet gösterdim diyemez’ diyerek kahraman kadınlarımızın değerini ifade etmiştir.

Savaşta ve barışta görevlerini seve seve yerine getiren kadınlarımız, İşte bu seneki temamız Biz Varız! Kurtuluş mücadelesinde ‘kadın harcı’ bulunan bu topraklarda, kadınlar belde-kent-ülke geleceğinde söz sahibi olmalıdır, muhatap olarak alınmalıdır. Çünkü Kadın emeğinden, enerjisinden her zaman yararlanılmıştır. Kadınların söylemlerinde fırsat eşitliği ve hak istekleri vardır. Yani toplumsal yaşama katılma, üretme ve üretimden faydalanmadır. Biz Kadın Meclisi olarak çok ortaklı bir yönetişim anlayışının benimsenmesine; katkıda bulunmak, hem ilkelerimiz hem de görevlerimiz arasındadır. Merkezi ve yerel yönetimle, kurum ve kuruluşlarla yürütülen sosyal ve eğitici faaliyetler bu anlamda önemlidir” dedi.

Çanakkale Baro Başkanlığı Kadın Hakları Komisyonu Başkanımız Av. Ezgi Deniz Çalışal “Nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınlarımız ne yazık ki aynı oranda eğitim, istihdam olanaklarına sahip olmamakta; yönetim mekanizmalarında, siyasal yaşamda ve karar alma organlarında temsil edilmemektedirler.  Buna; aile içinden başlayarak, toplumun her alanında var olan cinsiyet ayrımcılığı ve cinsiyet eşitsizliğine yol açan politikalar neden olmaktadır. Tarihsel, kültürel, dinsel bir takım gerekçelerle kadınlarımız; eğitimden, iş hayatından, toplum yaşantısından ve birey olmaktan alıkonulmaktadır. Kadının birey olmasını engelleyecek, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yol açacak politikalara karşı çıkmak hepimizin öncelikli görevidir. Ülkemizde; Toplumsal cinsiyet eşitsizliği her alanda var olmaya devam ederken; kadına ve çocuklara yönelik şiddet ve cinsel istismarlar sistematik olarak artmaktadır.2018 yılında Türkiye’de 440 kadın öldürülmüş,317 kadın ve 217 çocuk cinsel istismara uğramıştır.2019 un ilk iki ayında ise 74 kadın cinayeti işlenmiştir. Bu anlamda Kadına ve çocuğa karşı şiddetin önlenmesindeki etkisini çok önemli bulduğumuz 6284 Sayılı Yasanın, İstanbul Sözleşmesi’nin ve nafakanın kaldırılmasına yönelik yasal değişikliklere gidilme taleplerinin yoğunlaşmasını endişeyle izlemekteyiz.  Hak savunucusu olarak bizler yasalarımızın uygulanması noktasındaki eksikliklerin giderilmesini talep ederken; siyasal zeminin uygun olduğu düşüncesi ile organize edilen hareketlerin ve oluşan baskıların yasa yapıcılar üzerinde etki sağlamaması gerektiğini önemle ifade ediyoruz”

Halk Bahçesi içerisinde bulunan Zübeyde Hanım’ın büstüne Çanakkale Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri ve Çanakkale Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyeleri karanfil bıraktılar.

ÜST