Çalışma Grubunun “AKFA” raporu kabul edildi

Çalışma Grubunun “AKFA” raporu kabul edildi
02/12/2014 · Haberler

Çanakkale Kent Konseyi Genel Kurulu “Sahiller Hepimizin Çalışma Grubunun” AKFA raporunu görüşmek üzere Belediye nikah salonunda toplandı. Toplantıda katılımcılar eski AKFA fabrikası alanının kamulaştırılarak halkın kullanımına açılması gerektiği yönünde görüş bildirdiler.

Genel Kurul’da Sahiller Hepimizin Çalışma Gurubu kolaylaştırıcısı Akın Baran, çalışma gurubu raporunun sunumunu gerçekleştirdi. Rapor’un öneriler kısmında şu ifadeler yer aldı;

“ 1. Kıyılar, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açık olmalı, yararlanmada “kamu yararı” önceliği gözetilmelidir.

2. Kıyılar, kamu yararı gözetilerek gelecek nesillerin yararlanma hakkının  devam ettirilebilmesi amacıyla, toplumsal düzeyde her kesimin ortaklaşa kullanımını kolaylaştıracak hizmetler sunularak,  korunmalıdır.

3. “Bu değişiklik kararı kıyıların kullanılmasına engel değildir” demek pratik gerçekleri bilmemek demektir. (Kolin Otel’inin kıyılarının ne kadar halka açık olduğu  ve halk tarafından kullanıldığı örneği uygulamada bunun “nasıl” gerçekleştiğini göstermektedir.)

4. Plânın bir kere daha, “kötü ve geçmiş emsalleri” örnek gösterilerek delinmesi yerine, plânda yapılan önceki değişikliklerin de Belediye Meclisince yeniden gözden geçirilerek;  karar süreçlerinde kentin asilleri olan halka danışılarak;  onlarla müzakere edilerek geri dönüş yollarını, çarelerini tartışması ve bu konuda da  karar üretmesi beklenmektedir”.

Çanakkale belediye Başkanı Ülgür Gökhan yaptığı konuşmada kamuoyuna servis edilen görsellerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, “Görsel, Çanakkale Belediye Meclisinden geçen imar planı görseli değildir.. Böyle bir görsel ne benim tarafımdan görülmüştür ne imar komisyonu tarafından görülmüştür ne belediye meclisi tarafından görülmüştür. Bunun yerine şu anda kesinleşmesi beklenen eğer itiraz reddedilirse, birçok itiraz var. Burada böyle değil tam tersine dört bloklu plan tadilatı geçmiştir. Kamuoyu yanıltılmaktadır” dedi.

Belediye nikah salonundaki toplantıya katılan vatandaşlar görüş ve önerilerini dile getirdiler. Yapılan konuşmalarda bölgenin kamulaştırılması ve halkın kullanımına açılması, bölgenin yeşil alan, spor alanı olarak değerlendirilebileceği, sahilin de doldurulmaması gerektiği ifade dildi.

Yapılan konuşmaların ardından oylamaya geçildi. Genel kurula 87 temsilci 46 bireysel katılım ile toplam 133 katılım sağlandı. Oylama sonucunda çalışma gurubu raporu 72 oyla kabul edildi. Kabul edilen Sahiller Hepimizin Çalışma Gurubu raporu Belediye Meclis toplantısında gündeme gelecek.ÜST