Çanakkale “Katılımcı Bütçe”ye hazırlanıyor

Çanakkale “Katılımcı Bütçe”ye hazırlanıyor
16/07/2014 · Haberler


Çanakkale Belediyesi Stratejik planlama çalı
şmaları farklı odak gruplarla sürdürülüyor. Stratejik plânlamayla birlikte önümüzdeki günlerde başlanacak olan katılımcı bütçe çalışmalarının ilk adımı,  Kent Konseyi yürütme kurulu üyeleri, mahalle meclisleri üyeleri ve muhtarlara katılımcı bütçe süreciyle ilgili bilgilendirme yapılarak atıldı.

Çanakkale Kent Konseyi toplantı salonunda gerçekleştirilen katılımcı bütçe toplantısının kolaylaştırıcısı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Görevlisi Ferhat Emil Katılımcı bütçe uygulamasıyla ilgili şunları söyledi: Katılımcı bütçe modeli halka bütçe konuları, kamu politikasını tartışma ve ilgili konularda karar verme imkânı sağlayan, doğrudan, gönüllü ve evrensel demokrasi modelidir. Katılımcı Bütçe süreci temelde dört prensip barındırır: Kaynakların en fakir bireylerin yararı için kullanılması; belediyeler ve vatandaşlar arasında yeni bir ilişki kurulması; sosyal bağların ve sosyal ilgilerin yeniden şekillenmesi; yeni bir demokratik kültür oluşturulması ve aktif vatandaşlığın teşvik edilmesidir.

Çanakkale’de geçmiş dönemde de uygulanan katılımcı bütçe modelinin yalnızca ülkemizde değil, Avrupada da dikkat çeken bir uygulama olduğunu, 2015-2019 döneminde de daha nitelikli bir katılımla uygulanmasının beklediğini açıklayan Ferhat Emil, Katılımcı bütçe pek çok ülkede uzun zamandan beri denenen bir süreç. Demokrasinin en önde gelen hususlarından birisi olan vergi koyma ve harcama yapma hakkının vatandaşta olmasından neşet eden bir demokrasi süreci. Bunun en fazla uygulanabilir olduğu alan da yerel yönetimlerdir. Çanakkale Belediyesi uzun süredir katılımcı bütçe konusunda hem yurt içinde hem yurt dışında dikkat çeken bir belediye oldu. Bu yeni dönemde de bu konuda yeni bir başlangıç yapılması yeni ortaya çıkan durum. ’Çanakkalenin ihtiyaçları konusunda katılımcı bütçe demokratikleşme sürecine ne şekilde katkıda bulunur? bunun ön bilgilenmesini yaptık. Bundan sonrada bunun üzerine çalışmaların devam edip uzun soluklu bir biçimde katılımcı bütçenin Çanakkalenin yaşam tarzı olması konusunda çalışmalara devam edilecektir. dedi.

ÜST