Çanakkale Kazdağı ve Yöresi Ekolojik Mücadele Çalıştayı

Çanakkale Kazdağı ve Yöresi Ekolojik Mücadele Çalıştayı
19/04/2016 · Haberler

Çanakkale Kent Konseyi Çevre Meclisi ve paydaşları tarafından düzenlenen “Çanakkale Kazdağı ve Yöresi Ekolojik Mücadele Çalıştayı” Çimenlik Kalesi Yüzbaşı Ahmet Saffet Konferans Salonunda 16 Nisan 2016 tarihinde yapıldı.

Çalıştaya; Çanakkale Kent Konseyi Çevre Meclisi Genel Kurul çağrı listesinde bulunan, başta Çanakkale Valiliği ve ilgili birimleri olmak üzere Çevre konusunda çalışmalar yürüten tüm resmi kurum ve kuruluşlar ile STK lar davet edilmiş olup, bir kurum dışında, resmi kurumlar ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin ilgili birimlerince katılım sağlanmamış, katılım gösteren STK’ lar ve bireysel katılımlarla çalıştay gerçekleştirilmiştir.

Çalıştayda; “Çanakkale’de Ekolojik Mücadelenin gelişim süreci, Çevre Hakkı, Hukuki Süreçler, Mücadelede Yaşanan sıkıntıların İrdelenmesi, Toprağa Bağlı Gelirleri Artırma Yolları ve Tarımda Örgütlenme, Çevresel Değerler Eğitimi ve Alternatif Gelir Kaynakları, Mücadelenin Aksamasının Çevre ve İnsan Sağlığı üzerine etkileri başlıklarında oturumlar yapılmıştır.

Bu oturumlarda ortaya konulan sorunlar, öneriler ve tartışmalar ışığında aşağıdaki sonuç bildirgesi şekillenmiştir.

Çanakkale Kazdağı ve Yöresi Ekolojik Mücadele Çalıştayı Sonuç Bildirgesi

  1. Çevre Mücadelesi; hava, toprak, su, deniz ve sosyo-kültürel çevreyi destekleyecek şekilde kurumsal olarak yürütülmeli ve sürekliliği sağlanmalıdır.
  2. Çevre Mücadelesi için bilimsel çalışmalara ihtiyaç vardır. Bilimsel çalışmalar yapılmalı ve bu konuda mücadeleye destek sağlanmalıdır.
  3. Çevre konusunda Çanakkale’de mücadele eden tüm sivil toplum kuruluşları ortak bir çatı altında buluşturulmalı, Çevre Platformu tekrar aktif hale getirilmeli çalışmalar çevre platformu çatısı altında yürütülmelidir. Platform paydaşlarının ortak kararıyla hareket tarzı belirlenmelidir.
  4. Kazdağının güneyindeki çevre örgütleri ile daha yakın ilişkiler kurulmalı onlarla birlikte bölgesel ulusal ve uluslararası bağlantılar güçlendirilmelidir. Bu konuda ortak çalışma grupları oluşturulmalı, bu ortak çalışma grupları içerisinde birlikte hareket edilmelidir.
  5. Çevre mücadelesi içerisinde olan STK ve bireysel aktivistler arasında iletişim ağı kurulmalı ve hızlı refleks verilmesini sağlayacak hıza ulaşılmalıdır.
  6. Yapılan çalışmaların sürekli olarak izlenebileceği ve geleceğe aktarılabileceği bir arşiv oluşturulmalı, bundan böyle yapılacak her çalışma bu arşivde depolanmalıdır.
  7. Yerel halkın geçimini sağlayacak ekonomik faaliyetlerin desteklenmesi sağlanmalı ve bu konuda alt çalışma grupları oluşturulmalıdır.
  8. Yerel ekosistemin güçlendirilmesine yönelik pilot çalışmalar başlatılmalı bunlar bölgesel ve ulusal olarak paylaşılmalıdır.
  9. Eğitim çalışmalarına önem verilmelidir. Örgün eğitimden başlayarak yaygın eğitime ve topluma yönelik olarak çevre bilincinin güçlendirilmesi duyarlılığın arttırılmasına yönelik olarak farklı disiplinlerle birlikte farklı eğitim yöntemleri kullanılmalıdır.
  10. Her görüşten siyasi parti ile birlikte çalışılmalı ve siyasi partiler içerisinde çevre duyarlılığının arttırılması sağlanmalı, bu yolla Türkiye Büyük Millet Meclisinde çevre duyarlılığı ve çevre çalışmaları güçlendirilmelidir.

Yukarıda 10 madde halinde belirtilen kararlar çalıştaya katılan kurum, stk ve şahıslara açıklanmış ve oy birliğiyle kabul edilmiştir.

ÜST