Çanakkale Kent Konseyi 10. Yılında

Çanakkale Kent Konseyi 10. Yılında
09/09/2013 · Haberler

2004 Eylül ayında kurulan Çanakkale Kent Konseyi  9 yılı geride bırakıyor. 2006’da İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe uygun olarak çalışmalarını sürdüren Kent Konseyi’nin Yürütme Kurulu üyelerinden bazılarıyla konuştuk.

Yürütme Kurulu üyelerine; “Kent Konseyinde hangi kurumu temsil ediyorsunuz? Çalışmalarınız nelerdir?” ve “Kent Konseyi’nin çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Eleştirdiğiniz yönleri var mı?” sorularını yönelttik. Yürütme Kurulu üyeleri kendilerini ve çalışmalarını şöyle anlattılar:


Hikmet Kuru
:  Kent Konseyi’nde Yürütme Kurulu’ nda bireysel olarak görev almaktayım. Tüm yürütme kurulu üyelerimiz burada gönüllü olarak çalışıyorlar. Buradan maaş alındığı, çıkar amaçlı çalışıldığı gibi bazı sansasyonel haberler duyuyor ve okuyoruz. Bu nedenle üzülüyoruz.  Bunların hiç birisi doğru değil.  Kent Konseyi halka hizmet için halkı kurumlarla bir araya getirmek için var. Kent Konseyi buluşmada aracı oluyor diyebiliriz. Tamamen kentte yaşayan vatandaşların medeni, çağdaş, demokratik ve daha rahat yaşayabilmesi için her türlü kolaylığı sağlamak için çalışıyoruz. Kent konseyi bünyesinde kurulmuş olan meclisler aracılığı ile birçok proje gerçekleştiriyoruz. Kentimizde olumsuz olabilecek çalışmaların önüne geçmek için çalışmalarımızda oldu. Örneğin Yat Limanı konusu gündeme geldi. Bunun yerinin uygun olmadığının sebeplerini bilim adamları ve akademisyenlerin yaptığı araştırmalarla halkımıza anlatıldı. Tarafsız bir gözle bakarak diyebilirim ki, Kent Konseyi doğru çalışıyor ve Kent Konseyimiz  her şeye tarafsız gözle bakıyor. Her vatandaşa aynı mesafede yaklaşıyor..  Kararları hep beraber veriyoruz. Kentimiz için çok güzel şeyler yapıyoruz yapmaya devam edeceğiz.

Ümit Özyayla; “Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nda  4. dönemim. Kent Konseyine Zihinsel Engelliler Derneği ve Özel Çocuklar Spor Kulübü adına katılıyorum. Çanakkale’de engelli sayımız fazla. Kent Konseyinin en büyük etkinliklerinden biri de engellileri sosyal hayata ve sosyal aktivitelere dahil etmek oldu. Bu temsiliyet bana huzur ve güven veriyor.  Kent Konseyi çalışmaları, özellikle çalışma guruplarımızın yaptığı projeler Çanakkale de birçok etkinliğin ortaya çıkmasını sağladı. Çocuk oyun alanları, pazar yerleri, yat limanı konuları  gündeme geldi ve kararlar oluşturuldu.  Kent Konseyi’nin  Çanakkale için büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Çanakkale’de  yaşayanlar için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Hazırlanan Seçmen beyannamesinin de Çanakkale’ye çok şeyler kazandıracağına inanıyorum.

Engin Balıkçı; ” Kent Konseyini çok önemsiyorum. Kent Konseyinde Çanakkale Barosunu temsilen bulunuyorum. Yerel çözümlerin yurt genelindeki çözümlerden öncelikli olması gerektiğini düşünüyorum. Biliyoruz ki merkezi yönetim ve devlet işleyişi her zaman yetmiyor. Gönüllü olan insanların çok daha sağlıklı ve kabul edilebilir çözümler ürettiğini gözlemledim. Kent Konseyi bu nedenle de çok önemli. Kent Konseyi aktörlerinin hem kurum ve kişi bazında hem de kurumsal, resmi ve sivil kurumların katılımı ile ortak hareket etme sonucu ortaya çıkan kararların kent için daha iyi sonuçlar elde edebilecek durumda olduğunu gözlemledim. Konular her yönüyle ele alınıp incelendiği ve herkesin katkısı ile oluşturulabilen kararlar olduğu için etkileri çok daha fazla olmakta. Çanakkale’nin kendi aktörlerinin verdiği kararlar, kentle uyumlu oluyor.  Bunun örneklerini de yaşadık. Pazar yerlerinin taşınması, toplu ulaşım gibi örnekler var. O süreçlerin kentlinin katılımı ile gerçekleşmesi çok değerli. Kent Konseyi, kişinin,  yaşadığı kentte herhangi bir siyasi partiye, tanıdığa ihtiyacı olmadan kent yönetiminde söz sahibi olabileceği bir süreç.  Genel kuruldan çıkan kararların ilk belediye meclisinde gündeme alınması zorunluluğu var.  Bu açıdan da Kent Konseyi Yerel yönetimlerde etkin bir sürece sahip. Kenti ilgilendiren kararların pek çoğu kent konseyinden geçmeli. Bu alışkanlığı kente kazandırabilirsek çok önemli adım atmış olacağız.  Eksiklik açısından değerlendirdiğimizde biz, temsil ettiğimiz kurumları çok işin içerisine katamıyoruz. Kendi adıma söylemek gerekirse alınan kararların Çanakkale Barosu’na çok yansıdığını söyleyemem.  Çanakkale Kent Konseyi, etkinlik, karar, kentteki proje anlamında ciddi çalışma yaptı. Çanakkale Kent Konseyinin örnek olduğunu düşünüyorum. Her kentin kimliği vardır. Çanakkale Kent Konseyi de kent kimliğini yansıtması anlamında önemli bir yer. Belediye de burayı önemsiyor. Baktığınızda valilik var ama resmi kurum dediğimiz kurumların tam yansıması burada yok. O ilişkileri tam olarak buraya yansıtabilirsek gerçekten burada yaşayanların burada öngörülen standart ve kurallar içerisinde karar alma sürecinde çok daha etkin ve güzel kararlar alabileceğine ben inanıyorum.

Esin Akyüz; “Türk Anneler Derneği’nden Kent Konseyi Yürütme Kurulu’na aday oldum ve seçildim. Kent Konseyi çalışmaları kent için güzel. Kent halkını temsil etmenin huzuru var. Çalışmalar çok iyi. Diğer şehirlerle de temas halindeyiz.  Saim Yavuz’un başkan olması büyük avantaj.  Buraya gelirken Kent Konseyinin varlığının ne olduğunu bilmiyordum. Gülay Sarışen ve Saim Yavuz’un olmaları güzel bir ışık oldu bize. Kent Konseyi tabii ki yönetmeliğine göre doğru çalışıyor. Herhangi bir eksiklik göremiyorum. Diğer şehirlere göre fazlalığını görüyorum. Halka ulaşmak elbette çok önemli.  Cumhuriyet Meydanında genel kurul yapacağız. Halka ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Yerel gazete ve görsel medyada daha fazla yer alarak da halkımıza ulaşabiliriz. Kent Konseyi yaptığı çalışmaları daha çok kişiye aktarabilir.

Münire Yılmaz; “Kent Konseyinde Sağlık Çalışanları ve Emeklileri Derneğini temsil etmekteyim.  Kent Konseyinde gönüllü olarak görev alıyoruz. Kentimizin sorunları ile bire bir ilgileniyor olumlu ve olumsuz yönlerini özgürce ifade ediyoruz. Doğru yapılanlara evet,  doğru yapılmayanlara hayır demek gibi bir misyon ve vizyonumuz var. Yapılacak bir konuda toplantı yapıp ortak bir karar alınıyor. Alınan karar doğrultusunda hareket ediliyor. Biz de görev aldığımız sivil toplum örgütlerine burada alınmış kararları götürerek bilgilendiriyoruz. Alınan kararalar sadece burada kalmıyor. Bütün görevli arkadaşlar buradan alınan neticeleri üyelerimizle tartışıyor ve daha geniş bir yelpazeye yayılıyor. Halka açık genel kurul toplantılarımız oluyor. Halkımızı da çalışmalarımızın içerisine çekmek onları da katabilmek için çabalıyoruz. Onlarla da görüş alış verişi yapıyoruz. Kent Konseyinin kuralları doğrultusunda çok düzgün çalıştığını görüyorum.  Çalışan arkadaşlarımıza,  tüm STK temsilcilerine teşekkür ederiz.   Özveriyle çalışıp kentimizin sorunlarını yerel yönetime götürüyoruz.

Safiye Eraş Güney; Türk Kadınlar Birliği Derneği temsilcisi olarak katıldığım Kent Konseyi’nde Yürütme Kurulu’na seçilerek görev aldım. Kent Konseyinin çalışmalarını çok demokratik buluyorum. Kent Konseyi Çanakkale'de yaşayan kişilerin gelip kent hakkındaki olumlu- olumsuz düşüncelerini ifade edebilecekleri bir platform. Kentte yaşayan, herhangi bir kurum kuruluşa üye olmayan bireyler de Kent Konseyine gelerek çalışma gurubu oluşturup kent hakkında yapmak istediklerini, yapabilecekleri geniş yelpazeli bir platform. Kent Konseyinin omurgası da o kentin Sivil Toplum Kuruluşlarından oluşuyor. Sadece STK'lar değil resmi kurumlarda omurgaya dahil. Hal böyle olunca Kent Konseyine kentte ulaşamayan kimse kalmıyor. O nedenle herkesin gelip istek ve düşüncelerini ifade edebileceği en güzel yer Kent Konseyi. Ben de Kent Konseyinin yürütme kurulu üyesi olarak bundan memnunum. Demokratik oluşum içerisinde kendimi iyi ifade ettiğimi düşünüyorum. Temsil ettiğim bir kadın derneği. Dolayısı ile kentin sorunlarına da kadın bakış açısı ile bakma imkanı oluyor. Şu an yürütme kurulunun bir güzel tarafı daha var. Yürütme kurulu üyelerinin 4'ü kadın. Kentlilerin kendilerini ifade etmeleri için güzel bir ortam var. Kent hakkında fikri olanları kent konseyine davet ediyorum. Bu kapı herkese açık. “

ÜST