Çanakkale Kent Konseyi Genel Kurulu

Çanakkale Kent Konseyi Genel Kurulu
13/02/2023 · Duyurular

Çanakkale Kent Konseyi Genel Kurulu aşağıda belirtilen gündem ile 16 Mart 2023 Perşembe günü saat 16.00'da Belediye Çalışanları Eğitim, Sosyal Tesis ve Rekreasyon Alanı (Ercan Adsız Toplantı Salonu)'nda yapılacaktır.

Gündem
1- Açılış. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
2- Dönem Çalışmaları Hakkında Bilgilendirme
3- Çalışma Grupları Sunumu
- Otizm Çalışma Grubu
- Spor Müzesi Çalışma Grubu
- Kent Mutfağı Çalışma Grubu
- Hayvan Hakları Çalışma Grubu
- Engelleri Birlikte Aşalım Çalışma Grubu
- Genel Kurul tarihine kadar kurulacak grupların sunumu
4- Sunum
- "Kent ve Yaşlılık" Prof. Dr. Coşkun BAKAR Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Ad
- "Çanakkale'de Yaşam Kalitesi" Öğr.Gör. Dr.Hafize SEÇTİM.
5- Görüş ve Öneriler
6- Kapanış

ÜST