"Çanakkale Kent Konseyi örnek modeldir"

"Çanakkale Kent Konseyi örnek modeldir"
18/05/2017 · Haberler

Çanakkale Kent Konseyi Barbaros Mahalle Meclisi genel kurulu toplandı. Genel kurul ’da Çanakkale Kent Konseyi’nin tematik ve mahalle meclisleri ile Türkiye’de örnek model olduğu hatırlatıldı.

Çanakkale Kent Konseyi Barbaros Mahalle Meclisi Genel Kurul toplantısı mahalle meclisi çalışma ofisinde gerçekleştirildi. Genel Kurul’da faaliyet raporu hakkında katılımcılara bilgiler verildi.

Mahalle Meclisi Yürütme Kurulu üyesi Çiğdem Korkmaz; “Yönetilenlerin yönetim sürecinde etkin olması gerektiği düşüncesi, günümüzde mahalle meclislerini daha önemli hale getirmiştir. Mahalle meclisleri halkın katılımını sağlamak konusunda çok önemli bir görev üstlenmektedir. Bu nedenle halkın katılımının arttırılması için mahalle meclislerine daha fazla önem verilmesi ve katılımın teşvik edilmesi gereği ortaya çıkmıştır. Yerel de halkın katılım sağlayabileceği ve söz sahibi olabileceği ortamların oluşturulması gerekmektedir. Çanakkale Kent Konseyi ve mahalle meclislerinin halkın yönetime katılmasına ön ayak olduğu ve yerelde halkın ihtiyaçlarını daha etkin olarak karşıladığı görülmektedir. Bunun en açık örnekleri kente ilişkin hazırlanan kent ihtiyaçlarına odaklı çalışma gruplarının oluşturulması ve ilgili gurupların alanlara ilişkin yaptıkları araştırmaların ve belirledikleri kentsel gereksinimlerin, yerel yönetimlerinin en önemli birimlerinden olan belediye meclislerinde gündeme gelmesi ve bu yönlü çalışmaların yapılmasıdır. Çanakkale Kent Konseyi ve meclisleri dönemsel olarak çalışmalarını artırmakta, mahalle meclislerinden beklenen aktif katılım, kent kararlarında etkililik, mahalle sorunlarında çözümü konusunda çalışma yapma yönleri ile güçlüdür. Çanakkale Kent Konseyi ve meclisleri faaliyet ve aktivite anlamında Türkiye genelinde 200’den fazla olan kent konseyleri yapılarından çok daha güçlü olduğunu görmekteyiz. Çanakkale Kent Konseyi ve mahalle meclisleri iyi bir örnek modeldir” dedi.

Genel kurul katılımcıların görüş ve önerilerini sunmalarının ardından sona erdi.

ÜST