Çanakkale Kent Konseyinde Yönerge Değişiklikleri

Çanakkale Kent Konseyinde Yönerge Değişiklikleri
19/10/2023 · Haberler

Çanakkale Kent Konseyi Genel Kurulunda yapılan görüşmeler sonucunda Meclislerimiz ve Kent Konseyi Çalışma Yönergelerinde yapılan değişiklikler genel kurulda oybirliğiyle kabul edildi.

Kent Konseyi Başkanı Ali Aydın Çalıdağ, Genel kurulda yaptığı konuşmada “Meclislerimizin ve Kent Konseyi’nin çalışmalarında ortaya çıkan sorunlar yönergelerimizi güncelleştirmemiz gerekliliğini dayatmıştır. Çalışma gruplarımızın ve meclis yürütme kurullarımızın zaman zaman dile getirdikleri çelişkileri ve eksiklileri bütün kurullarımızla görüşerek belirledik. 2004’te kurulan Çanakkale Kent Konseyimizin yaklaşık 20 yıllık bilgi birikimi ve deneyimlerini gözönünde tutarak, kent konseyinin demokratik, eşitlikçi, farklılıkları önemseyen, katılımı güçlendiren ve yerelde alınacak kararlarda kent konseyinin aktif rol almasını sağlayacak bir anlayışı dayanak alarak yönerge değişikliklerini gerçekleştirdik. Genel Kurulumuzun karar vereceği değişiklikler birikmiş bazı pratik sorunları ortadan kaldıracak ve çalışmalarımızı daha da kolaylaştıracaktır.” diyerek görüşmeleri başlatmış ve değişiklik teklifleri genel kurul tarafından oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Yapılan değişikliklere uygun olarak Mahalle Meclisleri yeniden ve daha güçlü bir şekilde faaliyete geçirileceğini açıklayan Çalıdağ, diğer tematik meclislerin de değişikliklere uygun bir şekilde yeniden oluşturularak çalışmalarını sürdüreceklerini söylemiştir.

Gerçekleştirilen genel kurulda ayrıca son dönem faaliyetleri ve bütçe çalışmalarıyla ilgili bilgiler de verilmiştir.

Bütün yönergelerimiz yeni haliyle Çanakkale Kent Konseyi web sitesinde hemşerilerimizin bilgisine sunulmuştur.

ÜST