Çanakkale Kent Konseyinin gündemi: Spor Müzesi

Çanakkale Kent Konseyinin gündemi: Spor Müzesi
09/05/2024 · Haberler

Çanakkale’nin spor tarihine ait bilgi ve objelerin ortaya çıkartılması ve korunmasını sağlamak ve bu amaçla bir spor müzesinin gerekliliğini araştırmak için Çanakkale Kent Konseyi’nde oluşturulan Spor Müzesi Çalışma Grubu, yaklaşık bir yıl süren çalışmalarının sonuçlarını spor camiası ve kamuoyuyla paylaşmak üzere, fuayede düzenlenen bir sergiyle birlikte bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Belediye Kültür Merkezinde yapılan toplantıda bölgenin sporla ilgili tarihinin MÖ.3000’li yıllara kadar ulaştığı, Aleksandria Troas, Assos ve Troya kazılarında ele geçirilen eserlerden anlaşıldığı ve bunların bir kısmının Troya Müzesi’nde sergilendiği açıklandı.

Sunumu yapan Çalışma Grubu üyesi Murat Firidinoğlu, çalışmalarının büyük bir kısmını tamamladıkları, Çanakkaleli sporcu ve kulüplerin yurt içi ve yurt dışı yarışmalarda ülkemize birçok madalya kazandırıldığını gördükleri ve ayrıca çalışmaya destek veren spor kulüpleri ve Gençlik Spor Müdürlüğü’nün elinde bulundurdukları bilgi ve belgelerin bir müzede belgelenecek olmasını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Konuşmasında müzenin işlevine yönelik ise şunları söyledi: “Çanakkale Spor Müzesi, kentin spor tarihine ait her türlü belge, bilgi, yayın, koleksiyon, basılı ve yazılı dokümanların yanısıra sporculara ait özel eşyaların da sergileneceği, Çanakkale’nin sporla ilgili bir kültürlenme noktası olacaktır. Müzede spor tarihine ait sporcuların ekipman, giysi, ödüller, plaketler vb. gibi objeler yer alacaktır ki, bu objeler Çanakkale’nin sosyal, ekonomik ve politik ortamları hakkında da ziyaretçilerine fikir verebilecektir. Spor, sadece ülkenin değil aynı zamanda da yerel kültürün ayrılmaz bir parçasıdır. Bu bağlamda kentimize özgü değerlerle, kazanımlarla donanımlı olacak spor müzesi, yerel sporumuzun tüm dallarına ait tarihsel mirası bünyesinde barındıracaktır.

Spor Müzesi, Çanakkale’de yaşamlarını sürdüren eski sporcular ile halen aktif olarak sporun çeşitli dallarında yer alan sporcuların, yerele ve kendilerine ait dönemsel anılarını ve bilgilerini paylaşabildiği bir işleve de sahip olacaktır. Kentin spor hafızası olacak bir Spor Müzesi (spor kulüplerinin müzeleri hariç) ülkemizde yoktur. Başarabilirsek, toplumu birleştiren bir unsur olarak da spor müzesinin açılacağı ilk kent Çanakkale olacaktır.”

Toplantıda bir konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan “Yurt dışı karşılaşmalar ve ilişkilerimizde bize sorulan soruların başında “spor müzeniz” var mı olmaktadır. Ne yazık ki, ülkemizde spor tarihimizin hafızası niteliğinde bir spor müzemiz bulunmamaktadır. Yapılan bu çalışmayı çok değerli buluyor ve destekliyoruz. En kısa zamanda diğer kurumlarla da işbirliği içinde bir müze mekânına sahip olmalıyız.” dedi.
Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Hürmüz Koç da “Spor müzesinin kentimizde oluşturulması için yapılan çalışmaya katkı vermekten mutlu oluruz. Spor tarihiyle ilgili sınırlı sayıda olan bilim insanlarımıza müzelerin, yeni akademisyenlerin kazandırılmasının da bir aracı olacağına inanıyorum ve elimizden gelen desteği esirgemiyeceğimizi bildirmek istiyorum.” dedi.

Madalya kazanmış sporcuların da sahneye çıkıp müzeyle ilgili görüşlerini ifade etmesinden sonra, Çalışma Grubu üyesi Firidinoğlu, hazırlanan raporun, Kent Konseyi’nin yapacağı Genel Kurul’da da görüşülmek ve karara bağlanmak üzere sunulacağını söyleyerek toplantıyı sona erdirdi.

ÜST