Çanakkale Kenti Seçmen Beyannamesi oy birliğiyle kabul edilmiştir...

Çanakkale Kenti Seçmen Beyannamesi oy birliğiyle kabul edilmiştir...
14/06/2013 · Haberler

Kent ve kentli hakkını korumanın en önemli mekanizması olan Çanakkale Kent Konseyi, evrensel ve yerel yönetim değerlerini kıstas alarak, yaklaşık 5 aylık bir çalışmanın sonucunda hazırladığı “Çanakkale Kenti Seçmen Beyannamesi”ni 13 Haziran saat 16.30’da toplanarak Genel Kurul’da oy birliğiyle karara bağlamıştır.

Seçmen beyannamesinin 14 maddesi üzerinde katılımcıların görüşleri dinlenmiş ve kritik 2 madde oylamaya sunulmuştur. Oylamaya sunulan maddelerden ilki Yerel Yönetim Kadroları ve Nitelikli Hizmet başlığı altındaki "Hizmet Kalite Değerlendirme Sisteminin kurulması" bölümünün beyannameden çıkartılması isteği oy çokluğuyla...

reddedilmiştir.

Oylama sunulan maddelerden ikincisi Engelliler, Çocuklar, Yaşlılar, Kadınlar ve Yoksullar başlığı altındaki "engelli ve yaşlı buluşma alanları yapılması" bölümünün beyannameden çıkartılması isteği oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Toplantıda katılımcılar tarafından iletilen görüşler derlemenin ardından web sitemizde yayımlanarak kentlilere duyurulacaktır.

ÜST