Çanakkale Zeytinine Sahip Çıktı

Çanakkale Zeytinine Sahip Çıktı
07/06/2017 · Haberler

Çanakkale Kent Konseyi Çevre Meclisi öncülüğünde Cumhuriyet Meydanında sivil toplum kuruluşları, çevreciler, doğaseverler “Zeytin İdam Yasasına” dur demek için bir araya geldiler.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen basın açıklamasında ellerinde zeytin fidanları ile katılan vatandaşlar 'Zeytin ağacı kendisine yapılan ihaneti asla unutmaz' pankartı açtılar.

Çanakkale Kent Konseyi Çevre Meclis Başkanı Anıl Can yaptığı konuşmada; “Değerli doğa severler, Türkiye Dünya’da zeytin yetiştiriciliğinde önemli ülkelerden bir tanesidir. Birçok yurttaşımız doğrudan ya da dolaylı olarak geçimini zeytincilik ile sağlamaktadır. Doğa harikası kentimiz de Türkiye’deki zeytin yetiştiriciliğinde önemli bir paya sahiptir.

Türkiye Dünya’da zeytincilik yasasına sahip olan tek ülkedir. 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunun 20. Maddesi hem zeytinlikleri hem de bölgede yaşayan insanları ve canlıları korumaktadır. İlgili maddede “zeytinliklere 3 km mesafeye kadar toz çıkaran, kimyasal atık bırakan, zeytinliklerin vejatatif ve generatif gelişimini önleyen hiçbir tesis kurulamaz” denmektedir.

Bugünkü siyasi iktidar zeytinlikleri talana açmak için 2003, 2006, 2009, 2010, 2013, 2014 yıllarında zeytincilik yasasının 20. maddesini değiştirmek üzere 6 kez girişimde bulunmuştur. Girişimlerin bir bölümü komisyondan bir bölümü de meclis genel kurulundan geri çekilmiştir. Geri çekme işleminde zeytincilik bölgelerinde yaşayan halkın, zeytin üreticilerinin ve sivil toplum örgütlerinin katısı büyük olmuştur. Hatta iktidar milletvekilleri de bu yasanın geri çekilmesi için destek olmuşlardır.

Günümüzde zeytinciliğe karşı yedinci saldırı düzenlenmiş, değişiklik teklifi Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gündeme getirilmiş, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının desteğiyle de komisyondan geçirilmiştir. Yapılan değişiklikte zeytinliğin tanımı değiştirilmiş, dekarda 10 ağaç bulunan yerler zeytinlik kabul edilirken ağaç sayısı dekarda 15’e çıkarılmıştır. Böylece 170 milyon zeytin ağacının yaklaşık 120 milyonu zeytincilik kapsamı dışına çıkarılmış ve talana açık hale getirilmiştir.

Yasa tasarısına göre  sadece vali ve valinin emrindeki bürokratlardan oluşacak olan zeytin sahalarını koruma kurullarına geleceğimizi ve doğamızı yakından etkileyen kararlar konusunda yetki verilmesini asla kabul etmiyoruz.

Bu değişikliğin termik ve madencilik lobilerinin, kirli sanayi kurmak isteyenlerin saldırısı sonucu olduğunu biliyoruz!

Bu değişiklikle zeytin ağacını katledenlere ağaç başına 2000TL ceza kesileceği belirtilmekte ve böylece de dekarda 15 adetten fazla zeytin bulunan sahaların zeytinlik kapsamı dışına çıkarılması paraya bağlanmakta ve kolaylaştırılmaktadır.

Komisyonda kabul edilen söz konusu torba yasada Mera Kanununun 14. Maddesi de değiştirilerek meraların da talana açılması kolaylaştırılmaktadır. Bu kabul edilemez bir durumdur!

Barışın, bereketin ve sağlığın simgesi olarak bilinen kutsal ağaç zeytine yapılan bu saldırıyı asla kabul etmiyoruz!

Çarşamba günü meclis gündemine gelmesi muhtemel değişikliklerin TBMM’den geçmemesi için tüm yurttaşlarımızı olayın takipçisi olmaya davet ediyor ve 550 milletvekilini göreve çağırıyoruz!” dedi.

ÜST