Çevre Meclisi Körfez Çalıştayına Katıldı

Çevre Meclisi Körfez Çalıştayına Katıldı
01/04/2016 · Haberler

Çanakkale Kent Konseyi Çevre Meclisi Başkanı Ali Aydın Çalıdağ ve Yürütme Kurulu üyesi Celil Kankaya “Kaz Dağları ve Edremit Körfezi İçin Mevcut Durum Değerlendirme Çalıştayı”na katıldılar.

Çalıştay’da, ilgili paydaşların katılımı ile Kaz Dağları, Ayvalık, Babakale-Asos bölgelerinde yaşanan doğa ve çevre sorunları irdelenerek, mevcut durum analizi yapıldı ve gelecek için hedef ve koşulların belirlenmesine, aynı zamanda mali desteğe hak kazanabilecek biyolojik çeşitlilik, tarımsal biyoçeşitlilik, iklim değişikliği ve arazi bozunumu konulu projeler hakkında yörede bir fikir birliği oluşturulması hususunda görüş alış verişinde bulunuldu.

Çevre Meclisi Başkanı Ali Aydın Çalıdağ; “Birleşmiş Milletlerin, küçük ölçekli fon kullandırma ve destekleme çalışmaları ile ilgili bu çalıştay da bölgemizin yaşadığı çevre saldırıları konusunda genel bir bilgi verildi. Ayvacık Babakale ile Ayvalık bölgesinde denizlerde yapılacak iyileştirme ve üretimin desteklenmesi konusundaki çalışmaların, Bandırmadan Lapseki’ye kadar olan bölgede yapılacak termik santrallerin yaratacağı olumsuz etkiler nedeniyle sonuçsuz kalacağı, Kaz Dağlarındaki yer altı ve yer üstü sularının metalik madencilik faaliyetleri ile kirletilmesi halinde körfezde canlı yaşamının son bulacağı bu nedenle kümilatif değerlendirmelerin yapılmasına ihtiyaç olduğu hususu dile getirildi. Söz konusu fonlardan Çanakkale’nin ihtiyaçlarına yönelik projeler geliştirilerek yararlanılması hususu meclisimizin gündemine alınmıştır” dedi.

ÜST