Çevre Meclisi Seçimli Genel Kurul Toplantısı

Çevre Meclisi Seçimli Genel Kurul Toplantısı
06/11/2012 · Haberler

Çanakkale Kent Konseyi Çevre Meclisi Seçimli Genel Kurul'u aşağıda belirtilen gündem ile 01 Aralık 2012 Cumartesi, saat 14.00'de Çimenlik Kalesi (Deniz Müzesi) Konferans Salonunda toplanacaktır.

Gündem:
1. Kazdağı Belgeseli Çalışma Grubu Rapor Sunumu
2. Yürütme Kurulu Seçimi
Yer: Çimenlik Kalesi (Deniz Müzesi) Konferans Salonu
Tarih: 01 Aralık 2012 Cumartesi
Saat: 14.00

ÜST