Dünya Çocuk Hakları Günü

Dünya Çocuk Hakları Günü
21/11/2017 · Haberler

Çocuklara saygı, şefkat hatta saygı gösterme, özel bir ilgi gösterme gerekliliği 1923 yılında başlamıştır.1923 yılında İsviçre’nin Cenevre Kenti’nde 40 ülkenin katılımı ile bir araya gelen temsilciler uluslararası çocuk koruma birliğini oluşturmuştur.

“Bu birlik BM kurulduktan sonra UNİCEF olarak değiştirilir. UNİCEF, BM çocukları koruma fonudur.”

1954 yılının Ekim ayının ilk pazartesi günü ‘’Dünya Çocuk Günü’’ olarak kabul edilir. Bu çalışmanın planı kabul edilen ‘’Çocuk Hakları Bildirisi’’ 1959 yılında yayımlanır.

Bugünkü BM Çocuk Hakları Sözleşmesi 20 Kasım 1989 yılında kabul edilmiştir.

Tüm ülkelerde çocuklara yönelik programlar yapılarak çocukları toplumun birinci gündem maddesi oturtulması bilinci yaratılmaya başlanır. Ayrıca fiziksel, zihinsel engelli çocuklara tedavi, eğitim ve bakım verilmesi öngörülür. Çocukların sevgi ve anlayışa ihtiyacı olduğu ve eğitim hakkı vurgulanır.

Çocukların yaşadığı dünya yoksulluk ve savaşların dünyası olmamalıdır.

Bu anlamda;

  • Yoksulluk ve göçler çocuklara yönelik şiddeti arttıran nedenlerdendir.
  • Özellikle aile içi şiddet, çocuğu sokağa ve suç örgütlerine itmektedir.
  • Çocuk istismarının çocuğun güçsüzlüğünden istifade edilmesi (fiziksel-cinsel-duygusal) ve en tehlikeli boyutu ise cinsel istismarıdır.
  • Çocukların ihmal edilmesi, çocuğa bakmakla yükümlü kişinin bu yükümlülüğü yerine getirememesi (beslenme-eğitim) demektir.
  • Küçük yaşta evlendirilmeler.
  • Sanal ortamda ön görülen tehlikeler mevcuttur.

Çocuklar savunmasızdır. Özel olarak korunmazlarsa her türlü şiddet ve istismara uğrarlar.

Çocuklar yaşamın hiçbir alanında hiç kimse tarafından, hiçbir şekilde ihmal ve istismar edilmemelidir. Bu ulusal ve uluslararası düzeyde mücadele gerektiren evrensel bir sorundur.

Tüm insanların mutluluğu ve dünya barışı için çocuklar iyi bir şekilde korunmalı ve yetiştirilmelidir.

Tüm dünya çocuklarının yaşına ve çağına uygun yaşam koşullarında yaşamasını diliyoruz.

Çanakkale Kent Konseyi Kadın Meclisi

ÜST