Dünya Kız Çocukları Günü

Dünya Kız Çocukları Günü
21/11/2017 · Haberler

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 2012’de Türkiye, Kanada ve Peru’nun ortak girişimleriyle kız çocuklarına karşı ayrımcılığın önlenmesi ve İnsan haklarından tam ve etkili bir şekilde yararlanmasını sağlamak amacıyla 11 Ekim’i “Dünya Kız Çocukları Günü” ilan etmiştir.

Küresel bir sorun da erken yaşta kız çocuklarının evlendirilmesi. Bu sorun yıllardır dünya çapında irdeleniyor. Verilere göre dünyada 14 milyon kız çocuğu 18 yaşından küçük evlendiriliyor ve çocukların çocukluğu evlendirilerek çalınıyor. Erken yaşta kız çocuklarının evlendirilmesi dünyada ve ülkemizde acı bir gerçektir. Okul çağında önlük yerine, gelinlik giydiriliyor. Çocukluğu, oyunları çalınıyor. Üç gelinden biri çocuk. Bunlar zihinsel ve bedensel gelişimlerini tamamlamamış çocuklar.

Kız çocuklarının erken evliliklere zorlanmaları; sağlık-eğitim-kalkınma sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Kız çocuklarının eğitim konusunda yaşanan sorunlar, eğitimin kız çocuklarının hayatında yarattığı farkı ortaya koymak, kız çocuklarının eğitim yoluyla güçlenmesi konusunda, kentimizde sivil toplum farkındalık yaratmıştır. Ailede ve toplumda bilinç yükselmesi için erken evliliklere, çocuk annelere “HAYIR” kampanyaları düzenlenmiştir.

Kadınların ve kız çocuklarının İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi için gerekli çalışmalar; yerel yönetimler-sivil toplum kuruluşları-üniversite-özel sektör ve halk arasında bir ortaklıktır.

Dünya kız çocukları ile güçlü yarınlara!…

Çanakkale Kent Konseyi Kadın Meclisi

ÜST