Dünya Kız Çocukları İle Güçlü Yarınlara

Dünya Kız Çocukları  İle Güçlü Yarınlara
09/10/2015 · Haberler

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 2012’de TÜRKİYE, Kanada ve Peru’nun ortak girişimleriyle kız çocuklarına karşı ayrımcılığın önlenmesi ve İnsan haklarından tam ve etkili bir şekilde yararlanmasını sağlamak amacıyla 11 EKİM’i “Dünya Kız Çocukları Günü” ilan etmiştir.

Küresel bir sorun da erken yaşta kız çocuklarının evlendirilmesi. Bu sorun yıllardır dünya çapında irdeleniyor. Verilere göre dünyada 14 milyon kız çocuğu 18 yaşından küçük evlendiriliyor ve çocukların çocukluğu evlendirilerek çalınıyor. Erken yaşta kız çocuklarının evlendirilmesi dünyada ve ülkemizde acı bir gerçektir. Okul çağında önlük yerine, gelinlik giydiriliyor. Çocukluğu, oyunları çalınıyor. Üç gelinden biri çocuk. Bunlar zihinsel ve bedensel gelişimlerini tamamlamamış çocuklar.

Kız çocuklarının erken evliliklere zorlanmaları; sağlık-eğitim-kalkınma sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Kız çocuklarının eğitim konusunda yaşanan sorunlar, eğitimin kız çocuklarının hayatında yarattığı farkı ortaya koymak, kız çocuklarının eğitim yoluyla güçlenmesi konusunda, kentimizde sivil toplum farkındalık yaratmıştır. Ailede ve toplumda bilinç yükselmesi için erken evliliklere, çocuk annelere “HAYIR” kampanyaları düzenlenmiştir.

Kadınların ve kız çocuklarının İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi için gerekli çalışmalar; yerel yönetimler-sivil toplum kuruluşları-üniversite-özel sektör ve halk arasında bir ortaklıktır.

Dünya üzerinde toplumlar yaptığı yasalarla kadını erkeği eşit tutar. Tüm kurum ve kuruluşlarla çözüm için sahip çıkmak ve en önemlisi toplumsal cinsiyet eşitliğini hayatın her alanında hayata geçirmektir.

İşte çözüm için herkesin yapabileceği bir katkının olduğuna inanıyor, hep birlikte konuya sahip çıkılması için, duyarlılık oluşturulmasını da kendimize görev biliyoruz.

Biz Çanakkale Kent Konseyi Kadın Meclisi ve bileşneleri olarak; farkındalık yaratmak için, bilinçlendirmek için sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü çalışmaya bütüncül ortak bir yaklaşımla kurum ve kuruluşlarla işbirliğimizi sürdürüyoruz. Gündem oluşturmanın ötesinde kadınların ve kız çocuklarının ihtiyaç ve sorunlarını belirlemede kurum ve kuruluşlarla bir yol haritası oluşturuyoruz. Tüm bu çalışmalar işbirliği ile mümkün olmaktadır.

Dünya kız çocukları ile güçlü yarınlara!…

Çanakkale Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Bileşenleri

Çanakkale Kent Konseyi toplantı salonunda gerçekleştirilen basın açıklamasına Çanakkale Sağlık Çalışanları ve Emeklileri Derneği, Türk Kadınlar Birliği derneği, Çanakkale El Emeğini Değerlendirme Derneği, Çanakkale Kent Konseyi Mahalle Meclisleri temsilcileri katıldı.

 

ÜST